Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme ve analizi işyerlerinde işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlıksız durumların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği, risk değerlendirmesinin usul, esas ve nasıl yapılacağını  gösterir. (daha&helliip;)

Risk Değerlendirmeleri başlangıç

Risk değerlen­dirmeleri  yönetmelikte  “iş  yerinde  var olan  ya da dışarıdan gelebilecek  tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek…

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu

Kişisel Koruyucu Donanım risk belirleme tablosu, çalışanlar tarafından yürütülen performans işlerine dahil olan riskleri tanımlayarak KKD gereksinimlerini tespit ederken kullanılabilir. (daha&helliip;)

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

İnsanın her şirketin en önemli değeri olduğuna inanan Neden İş Güvenliği tarafından hazırlanan B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi ile ilgili sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz…

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri, sanayi işletmelerindeki risk faktörlerini kapsayacak şekilde 9 ana bilimsel kategoride toplamak mümkündür (daha&helliip;)

İş Kazaları Oluşum Teorileri

İş Kazaları Oluşum Teorileri kapsamında, Kaza/Olay teorisi, insan faktörü teorisi, tek faktör teorisi, enerji teorisi, sistem teorisi, çok etken teorisi vardır. (daha&helliip;)

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri ile meslekler ya da hizmet gruplarının çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

A’dan Z’ye Risk Değerlendirme

A’dan Z’ye Risk Değerlendirme ile, bilinmesi gerekenleri aşağıda sıralamaya çalıştık; Risk analizi için kullanılan bilimsel metotlar yanında çalışanların sezgi, tecrübe, risk algısı ve önerileri tehlikelerin görülmesi ve bu tehlikelere karşı…

Taksiciler için Kontrol Listesi

Taksiciler için Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların…

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi ile uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Risk Değerlendirmeleri Nasıl Yapılmalı?

Risk Değerlendirmeleri, planlama, sınıflama, veri toplama, tehlikeleri tanımlama, risk belirleme ve önleme yapılarak yapılmalıdır. (daha&helliip;)

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

Çalışanların yaşam hakkını gözetecek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek isg kültürü için hazırlanan  A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi ile ilgili sorulara aşağıdan…

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine gerçek bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile ulaşmak için hazırlanmış  C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi…

Risk Değerlendirme Metotları

Risk Değerlendirme Metotları olarak dünyada 150’den fazla farklı metot olduğu tahmin edilmektedir. Bu Risk Değerlendirme Metotları; (daha&helliip;)

Elle Taşımada Risk Değerlendirme Yöntemleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe…

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)