Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanıyor ve iç ve dış zeminler (laboratuvar girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte ediliyor ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?          
Çalışanların yürüdüğü yerlerde küçük engeller bulunması engelleniyor mu?          
Zemin yüzeylerinde ve kapı eşiklerinde düz olmayan, engebeli, pürüzlü bölgeler, delikler, döküntüler vb. bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemeler (kutu, kablo, hortum vb.) bulunması engelleniyor mu?          
Keskin uçlu köşelere karşı önlem alınıyor mu?          
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Uygun yerlerde, yeterli sayıda atık kutuları bulunuyor mu?          
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Bütün maddeler (makineler, hammaddeler, son ürünler, ambalajlar vb.) çalışmayı ve geçişleri engellemeyecek şekilde düzenleniyor mu?          
Zemin yüzeyleri temiz ve düzenli mi?          
Çalışma ortamındaki aletler, malzemeler, atıklar, vb. düzenli mi?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Temizlik/yıkama vb. yapılırken “Dikkat Kaygan Zemin”  levhası konuluyor mu?          
Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?          
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?          
İşyerinde her çalışanın ellerini yıkayabileceği lavabolar mevcut ve bu lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu? İş bitiminde veya işyerini terk ederken uyulmak üzere el yıkama talimatı mevcut mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN İşyerinde merdiven bulunması halinde, tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mudur?          
Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınıyor ya da sabitleniyor mu?          
Raflar; duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş, uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engelleniyor ve tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitleniyor mu?          
MEYVE-SEBZE KABUL BÖLÜMÜ Tanker şoförleri meyve-sebzenin boşalacağı noktaya yanaşmak için kılavuz kullanıyor mu?          
Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını veya düşmesini önleyecek önlemler alınıyor mu?          
Yaya ve araç yolları uygun işaretlerle ayrılıyor mu?          
Kamyonların ilgili alana yaklaştıktan sonra yapılacak işlemlerden önce motorlarının durdurulduğunun ve frenlerinin çekildiğinin kontrolü yapılıyor mu?          
Numune alımı için tankerin üzerine çıkan çalışanlar gerekli KKD’ ye sahip mi ve bu KKD’ leri çalışma sırasında kullanıyor mu?          
Numune almak gibi tankerlerin üzerinde çalışma gerektiren işleri sadece yetkili çalışanlar yapıyor ve diğer personelin çıkmaması sağlanıyor mu?          
Tankerin işlemler bitmeden önce çalıştırılmasının engellenmesi için anahtarı yetkili personelde bulunuyor ve tankerin çalıştırılmaması için uyarı levhası konuluyor mu?          
MEYVE-SEBZE KABUL BÖLÜMÜ Tanker üzerinde yapılan işlemler yüksekte güvenli çalışma prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriliyor mu?          
Araçların geri vites uyarı sistemi çalışıyor mu?          
Zeminde su kalmaması için yeterli gider bulunmakta,  zemin bakım ve temizliği düzenli yapılıyor mu?          
Yüksekten düşmeye karşı açık alanlara uygun korkuluklar bulunuyor mu?          
Çalışanlar, yaptıkları işin niteliğine uygun kıyafetlerle çalışıyor mu?          
Araçlar, çalışanlar ve makineler için uyarıcı levhalar görünür yerlerde ve yeterli sayıda bulunuyor mu?          
Kamyonlardan uzun süreler boyunca kasa indiren çalışanlar farklı kas gruplarının çalışması için dönüşümlü olarak çalıştırılıp dinlendiriliyorlar mı?          
ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ Çalışanlar üretim alanına girmeden önce girecekleri bölümle ilgili gerekli KKD’ leri takıyor veya giyiyor mu?          
Üretim alanındaki borulardan çalışanların çarpabileceği alçaklıkta olanlar dikkat çekecek şekilde işaretlenmiş mi?          
Boruların içindeki akışın hangi yöne olduğunu ve içindeki maddenin sıcaklığını belirten uyarıcı işaretler boruların üzerine görülebilecek ve okunabilecek şekilde yerleştirilmiş mi?          
Üretim alanı çalışanların rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarlanmış mı?          
Uygun yerlerde ve uygun sayıda atık kutuları bulunuyor mu?          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ

Seyyar makinelerin kullanılması durumunda elektrik kablolarının yere temasını engelleyen teçhizat mevcut mu?          
Makinelerin emniyet kilitleri mevcut ve çalışır durumda mı?          
Çalışanların, makinelerin emniyet kilitlerini devre dışı bırakmaması konusunda gerekli kontrol yapılıyor mu?          
Makinelerin üzerindeki düğmelerin işlevleri gösteren etiketler bulunuyor mu?          
Elektrik panolarının altında su birikmesi engelleniyor ve yalıtkan paspas konuluyor mu?          
Meyve-sebze ürünlerinin atık veya fireleri düzenli olarak temizleniyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları kesici veya delici aletleri işleri bitince daha önce belirlenmiş uygun yerlere koyuyorlar mı?          
Üretim alanında kullanılan kimyasallar işlem sonunda belirlenen depolara konuluyor mu?          
Araç ve gereçler (hortum, fırça, kasa vb.) kullanım sonrasında tehlike oluşturmayacak şekilde yerlerine konuluyor mu?          
Bantlara yakın çalışanların köşe veya kenarlara sürekli temasını engelleyecek önlemler alınıyor mu?          
Taşıyıcı bantların hareketli kısımlarına uzuv sıkışmasını önleyecek tedbirler alınıyor mu?          
Koli veya paketleri taşıyan çalışanların eğilip kalkmalarını azaltmak için hidrolik sistemler, makaslı platform veya transpaletler, yüksekliği ayarlanabilir tezgahlar, otomatik paketleme ve paletleme sistemleri gibi önlemler alınmış mı?          
Seçme bandında çalışanların kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarına karşı korunması için bantlar uygun yükseklikte konumlandırılıyor mu?          
Makinelerin üzerine çıkmak için kullanılan merdivenlerde kaymayı önleyecek önlemler alınıyor mu?          
Forkliftlerin makinelere çarpmasını engelleyecek önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların iş kıyafetleri, forklift sürücülerinin ayırt edebileceği renkte ve parlaklıkta mı?          
Çalışma ortamı dağınıklıktan, insanların takılabileceği hortum, naylon vb. nesnelerden ve yüklere uzanmasını engelleyen cisimlerden kurtarılmış mı?          
Makinelerden ortaya çıkan buharı çekebilecek yeterlilikte bir havalandırma sistemi mevcut mu?          
Pnömatik preslerin bulunduğu ortamda uygun havalandırma sistemi mevcut mu?          
Şişeleme ünitesinde cam besleme kısmında çalışanların çalışma koşulları ergonomik açıdan uygun mu?          
Şişeleme ünitesinde kırık cam parçalarının temizlenmesi esnasında çalışan güvenliğini sağlayacak önlemler alınıyor mu? (makinenin durdurulması, KKD kullandırılması, vb.)          
Akışkan yataklı dondurucuların (IQF vb.) çeşitli gaz sızıntılarını önlemek amacıyla periyodik kontrol ve bakımları yapılıyor mu?          
Konservecilikte kullanılan basınçlı sterilizasyon kaplarının (otoklav vb.) periyodik kontrol ve bakımları yapılıyor mu?          
Üretimde kullanılan yardımcı maddelerin (jelatin, bentonit, kieselguhr, enzim, perlit vb.) hazırlanması sırasında çalışanlar tarafından uygun KKD kullanılıyor mu?          
Plakalı kağıt filtrelerin temizliği sırasında filtre içerisine, temizlik çözeltileri ve buhar gönderilirken vanaların tam kapalı olduğundan emin olunuyor mu?          
 

 

 

 

DEPOLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOLAMA

Deponun iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmakta mı?          
Depolarda elektrik kesintisinde devreye girebilecek ikincil aydınlatma sistemi mevcut mu?          
Güvenli istifleme yöntemleri uygulanmakta ve limit yüksekliklerin geçilmemesi sağlanmakta mı?          
Depo girişlerinde çalışanların düşmesine neden olabilecek yükselti farkı, eşik gibi tehlikelere karşı önlem alınmış mı?          
Yüksek raflara, çalışanların raf çıkıntılarına basarak çıkması engelleniyor ve yüksek noktalara ulaşılabilmesi için gerekli teçhizat temin ediliyor mu?          
Soğuk hava depolarında sürekli çalışanlar için uygun iş kıyafeti sağlanmış mı?          
Soğuk hava depolarında çalışanlar belirli aralıklarla ısınabilecekleri ve sıcak bir şeyler içebilecekleri noktalarda mola veriyorlar mı?          
Soğuk hava depolarının kapıları her iki taraftan da açılabilmekte mi?          
Depo alanı için özel yangın güvenlik önlemleri alınmış mı?          
Çalışanların forklift çatalında yüksek noktalara kaldırılması engelleniyor mu?          
Deponun iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?          
Soğuk hava depolarının kapıları her iki taraftan da açılabilmekte mi?          
Depolarda elektrik kesintisinde devreye girebilecek ikincil aydınlatma sistemi mevcut mu?          
DEPOLAMA Güvenli istifleme yöntemleri uygulanarak,  limit yüksekliklerine dikkat ediliyor mu?          
Depo alanı için yangın güvenlik önlemleri alınmış mı ve uygun sayıda ve aralıkta, düzenli olarak kontrol edilen ve depoda çıkabilecek yangının niteliğine uygun yangın söndürücü bulunuyor mu?          
Depolama bölümlerinde bulunan malzemelerin listesi, güvenlik bilgi formları asılmış mı?          
Soğuk hava depolarında sürekli çalışanlar için uygun iş kıyafeti sağlanmış mı?          
Soğuk hava depolarında çalışanlar belirli aralıklarla ısınabilecekleri ve sıcak içecek tüketebilecekleri noktalarda mola veriyorlar mı?          
Depo girişlerinde çalışanların düşmesine neden olabilecek yükselti farkı, eşik gibi tehlikelere karşı önlem alınmış mı?          
Yüksek raflara çalışanların raf çıkıntılarına basarak çıkması engelleniyor ve yüksek noktalara ulaşılabilmesi için gerekli uygun teçhizat temin ediliyor mu?          
Rafların üzerinde taşıyabilecekleri azami yük miktarı yazılmış ve bu miktara riayet ediliyor mu?          
Rafların sağlamlığı belirli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Forkliftlerin raflara çarpmasını engelleyecek önlemler alınmış mı?          
Depo alanı forkliftlerin rahat hareket edebileceği şekilde düzenlenmiş ve keskin noktalara özel önlemler (ayna konumlandırılması, yayalara özel koruma yapılması gibi) alınmış mı?          
Çalışanların sürekli olarak uzağa veya baş üstüne uzanmasını engellemek için uygun depolama talimatları hazırlanmış ve gerekli teçhizat sağlanmış mı?          
Kasaların üst üste dizilmiş bir şekilde ve iteklenerek taşınması engelleniyor mu?          
YÜKLEME -BOŞALTMA ALANI

 

Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve çalışanlar tarafından uygulanıyor mu?          
Araç geliş gidiş yönleri belirlenmiş ve araçların başka bir araca veya yayaya çarpmaması için gerekli önlemler alınmış mı?          
İade ürünleri getiren araçlardan boşaltılan ürünler derhal ilgili depoya alınıyor ve çalışanların bu ürünlerle temas etmesi engelleniyor mu?          
Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu?          
Araçların yükleme/boşaltma bölümüne yanaşırken kılavuz kullanması sağlanmış ve duvara çarpmadan durabilmeleri için sonlandırma bariyeri kullanılmış mı?          
Çalışanların araçlar ve duvar arasında sıkışmasını önleyecek önlemler alınmış mı?          
Araçların yükleme/boşaltma işlemleri bitene kadar anahtarları yetkili kişiler tarafından uygun bir noktada tutuluyor mu?          
Yükleme/boşaltma alanında çalışanların yüksekten düşebilecekleri noktalar belirlenmiş ve bu noktalarda gerekli önlemler alınmış mı?          
NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM Yaya ve araç yolları uygun işaretlerle ayrılıyor ve bu işaretlere uyuluyor mu?          
Araçlar, çalışanlar ve makineler için uyarıcı levhalar görünür yerlere ve yeterli sayıda asılmış mı?
Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını önleyecek önlemler alınıyor mu?
Uzun araçlar şoförlerine araç manevraları yaparken rehberlik etmek için bir kişi yardım ediyor mu?
Sürücülerin emniyet kemeri kullanımı kontrol ediliyor mu?
Araç ve gereçler (hortum, fırça, kasa vb.) kullanım sonrasında tehlike oluşturmayacak şekilde yerlerine konuluyor mu?
Tankerlerin üzerine tırmanırken düşmeyi önleyici sistemi olan merdivenler kullanılıyor mu?
Su birikmesini önlemek için yeterli drenaj bulunuyor ve gerektiğinde drenajların bakım onarımı yapılıyor mu?
NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM Araçların geri vites uyarı sistemi çalışıyor mu?
Forklift sürücüleri, eğitim almışlar ve gerekli belgeleri bulunuyor mu?
Forklift sürücüleri, forklifti emniyet kemeri bağlı şekilde kullanıyorlar mı?
Forklift kullanılmadığı zaman park freni çekili, taşıyıcı aşağı indirilmiş ve motor durdurulmuş durumda bırakılıyor mu?
Forkliftlerin bakımı düzenli olarak yapılmakta ve meydana gelen bir arıza hemen yetkililere bildiriliyor mu?
Forklift sürücüsü, eğimli noktalarda dönüş manevrası yapmamak, hız limitlerine uymak, köşe noktalarda kornayı kullanmak, yüklüyken geri geri gitmemek gibi temel kurallara uyuyor mu?
Forklift yük kapasitesi aşılmadan kullanılıyor mu?
Forkliftte yolcu taşınmama kuralına uyuluyor mu?
Forklift ve diğer araçların girdiği alanlarda çalışanlar parlak kıyafet giyerek farkındalığı arttırmışlar mı?
Forklift kullanılan alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
KİMYASAL ETKENLER Kapalı alanlarda, bu alanlara uygun forklift çeşitleri kullanılıyor mu?
Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve bu talimatlara çalışanlar tarafından uyuluyor mu?
Kamyon/tanker gibi yüklenen/boşaltılan araçların anahtarları işlem sonlanana kadar uygun bir yerde muhafaza ediliyor mu?
Hata tespit edilen ekipmanların kullanılmaması ve bu konuda etiketlenmesi sağlanıyor mu?          
İşveren, kimyasal riskler konusunda bilgi sahibi ve çalışanlarını bu risklerle ilgili bilgilendirmiş mi?          
Kimyasalların mevzuata uygun güvenlik bilgi formları bulunuyor ve bu formlar tüm personelin ulaşımına açık mı?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerinde kimyasalların isimlerini, son kullanma tarihlerini ve ilgili tehlikelerini gösteren mevzuata uygun etiketleri bulunmakta mı?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?          
Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması ve satın alma yapılırken daima tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması sağlanıyor mu?          
Çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek fiziksel özelliklere (örn. sprey veya toz halindeki ) sahip kimyasallar yerine daha güvenli (örn. sıvı veya granül halindeki) kimyasalların kullanılması ve bu tercihin her satın alma işleminde kontrol edilmesi sağlanıyor mu?          
KİMYASAL ETKENLER Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
Kimyasalların uzaklaştırılması ile ilgili mevzuata uygun özel prosedür uygulanıyor mu?          
Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?          
Biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Çalışanların, biyolojik maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
Biyolojik risk faktörlerine bağlı kazalar ve hastalıkların önlenmesi adına işe girişlerde çalışanların alerjilerinin olup olmadığı kontrol ediliyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önleniyor mu?          
Gece çalışmaları için yeterli aydınlatma sağlanmış mı?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
İşyerinde hava ortamına yayılmış gaz, parçacık gibi hava kirliliğini dışarı atarak çalışma ortamı havasını daima temiz tutacak düzeyde doğal havalandırma veya daima çalışır durumda cebri havalandırma sistemi bulunuyor mu?          
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tavandan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı bulunmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER Duvarlarda, zeminde ya da tavanda daha önceden meydana gelmiş olan rutubetten kaynaklı renk bozulması gibi sorunlara karşı önlemler alınıyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Gürültüden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?          
Gürültü maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?          
Gürültü maruziyet ölçüm değerlerinin sonuçları Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Titreşimden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?          
Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?          
Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?        
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?        
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?        
Şalter, devre anahtarı, “AÇ/KAPA” düğmeleri gibi unsurlar yerinde ve çalışır vaziyette mi?        
Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?        
Elektrikli donanımların ve elektrik sisteminin bakım ve onarımı belirli periyotlarla yapılıyor mu?        
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmemesi sağlanıyor mu?        
Elektrikli donanım, ıslak/ nemli halde iken ve/veya ıslak/ nemli ellerle ve giysilerle kullanılmaması sağlanıyor mu?        
Hasar görmüş fiş ve prizler bulunmaması sağlanıyor mu?        
Çalışanlar hasar görmüş fiş ve prizleri, yanlış bağlanmış soketleri hasarlı kabloları fark ettiğinde yetkili bir kişiye haber veriyorlar mı?        
Kabloların, fişlerin ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Kesik ve birbirine sonradan eklenmiş elektrik kabloları kullanılmaması sağlanıyor mu?          
ELEKTRİK Elektrik iletim hatlarında yalıtım hasar görmemiş ve kabloların açığa çıktığı herhangi bir nokta bulunmaması sağlanıyor mu?          
Elektrikli donanımlar amacı dışında, uygunsuz olarak kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Elektrik sistemlerine tehlikeli bir yakınlıkta çalışılmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Elektrik tesisatında uygun topraklama yapılmış mı?          
Yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri bulunmuyor mu?          
Elektrikli ekipmanların temizlik, müdahale, bakım ve onarım işlemlerinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu?          
Elektrikli cihazların yanında yanıcı ve patlayıcı malzemeler bulundurulmaması sağlanıyor mu?          
Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmuş ve bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış mı?          
Bir grup prize(3’lü grup priz vb.) normalden fazla sayıda elektrikli alet bağlanmamakta ve grup prizler birbirine bağlanarak kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Elektrik panolarının altında su birikmesi engellenmiş ve yalıtkan paspas konulmuş mu?          
Tüm taşınabilir elektrikli ekipmanlar periyodik olarak test edilmiş ve test tarihleri etiketlerine yazılıyor mu?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yerlere asılmış mı?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışma ortamı çalışanların kolaylıkla hareket edebileceği alana sahip mi?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Günlük çalışma süresi boyunca yapılan işin gereği vücudun belli bir bölgesi sabitken diğer bölgesi ile çok sık ve uzun süreli tekrarlanan hareket yapılıyorsa veya uzun süreli aynı pozisyonda çalışılıyor ya da ayakta kalınıyorsa görev değişimi veya belli aralıklarla vücut dinlendirilmesi yapılıyor mu?          
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, aşırı uzanma gereksinimleri ortadan kaldırılmış ve tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?        
Uzun süre ayakta çalışma durumlarının olmaması için ayaklık ya da sandalye takviyesi yapılmış mı?        
İşyerinde kullanılan sandalyeler ergonomik mi?        
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar, ramak kalalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu?          
İşyerinde bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkenlerden etkilendiği düşünülen çalışanlar, işyeri hekimi tarafından derhal kontrol ediliyor mu?          
İşyerinde bulunan biyolojik etkenlerden etkilenebileceği düşünülen çalışanların aşıları yaptırılıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?          
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

 

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla