Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi
Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Çağrı Tasarım Kampanya

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

 

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

 HİJYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

 HİJYEN

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış/kaymaz hale getirilmiş mi ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar veya eşik veya benzeri seviye değişiklikleri bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?        
Müessese içi asma kat veya merdivenli iniş-çıkış mevcut ise, merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?        
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?        
Merdivenlerin tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?        
Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler derhal temizleniyor mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, cam yüzeyler, dolaplar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?        
Çalışma alanında yerlerde, nesnelerin/cisimlerin gelişigüzel bırakılması nedeniyle engeller oluşması önleniyor mu?        
Çalışma ortamı yerleşimi, yapılan işe uygun olarak ve çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?        
Var ise asma katın sağlamlığı ile asma kattan düşebilecek her türlü eşyanın kontrolü sağlanıyor ve gerekiyorsa buralar sağlamlaştırılıyor mu?        
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?        
İşyeri içerisinde temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?        
Çalışma alanındaki bütün alanlar yapılan işe uygun olarak aydınlatılmış mı?        
Suni aydınlatmalar ve lambaların zarar görmemiş, temiz ve çalışır halde bulunması sağlanıyor ve kontrolleri yapılıyor mu?        
Var ise iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?        
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?        
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
İnsanlardan, makine (özellikle cam tıraşlama makinası) veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Çalışanların yeme-içme, temizlik, giyinme gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma alanında temizlik yapılan yerlerde kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
     GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

HİJYEN

Uygun yerlerde yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunuyor mu?

         
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Atık kutuları/konteynerlerin kapaklı, hasar görmemiş, düzgün ve içeriğine uygun şekilde işaretlenmiş olması sağlanıyor mu?        
Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?        
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?        
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Makine, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Tüm makine ve ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu; bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Tüm makine, alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Bütün makinelerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kesici, delici vb. nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Makinelerin hareketli parçalarına karşı koruma önlemleri alınmış mı?          
Makina ve ekipmanların elektrik aksamının su veya diğer sıvılarla temas etmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olması sağlanıyor mu?          
Kesici ve delici aletlerin ehil kişiler tarafından kullanılması sağlanıyor mu?          
Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerin acil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?          
Özellikle cam tıraşlama makinasında makine koruyucularının/koruyucu kapakların çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığı işveren tarafından kontrol ediyor mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makine ve ekipmanların düzenli bakım ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Bakım onarım işleri yetkin ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştiriliyor mu?          
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
Cam kesme veya nilör makinası ile çalışılırken camın kırılarak/çatlayarak çalışana zarar vermesini önlemek amacıyla makinaların su haznelerinin kontrolü düzenli aralıklar ile sağlanıyor mu?          
ELEKTRİK

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?        
Tüm prizlere topraklama yapılmış mı?        
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?        
Kaçak akım rölelerinin kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?        
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?        
Çalışma ortamındaki hasarlı fiş ve prizlerin yenileri ile değiştirilmesi sağlanıyor mu?          
Kabloların ekleme yapılarak (kesilip bantlanarak vb.) uzatılması engelleniyor mu?          
Açık uçlu, hasarlı, yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması engelleniyor mu?        
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?        
Acil durumlarda elektrik enerjisi kolayca kesilebilmekte mi?        
Açıkta kablo bulunmamasına dikkat edilmekte ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?        
Elektrik kontrol panosuna ulaşımı engelleyecek malzemeler ortadan kaldırılmış mı?        
Kontrol panosunun önündeki alanın zeminine uygun yalıtım yapılmış mı?        
Kullanılan elektriğin topraklı hat olması ve periyodik bakımın yapılması sağlanıyor mu?        
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?        
ELLE TAŞIMA Çalışma tezgahları ve makinaların kullanımı; çalışanlarda duruş bozukluğu, kas-iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklara neden olmayacak şekilde uygun yükseklikte kurulmuş mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt, omuz, el, bilek ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin taşınması, itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
Taşıma araçlarının çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmemesi sağlanıyor mu?          
Ağırlık merkezi sabit olmayan yüklerin taşınması işlemi kontrollü olarak yapılıyor mu?          
       ERGONOMİ

 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun mu?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun ergonomik masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Kullanılan ekipman çalışanın fizyolojik özelliklerine göre ayarlanabilir mi?          
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
EKRANLI ARAÇLAR Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından ve tekrar eden hareketlerden kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?        
Kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
Molalarda çalışanlara ekrandan uzaklaşmaları gerektiği hatırlatılıyor mu?        
Çalışanlar, baş ağrısı, gözlerde yanma ve sulanma, titrek görüş gibi rahatsızlıkları olduğunda amirlerine bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarılıyor mu?        
KİMYASAL ETMENLER

 

Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Lens veya camların istenilen

renk ve tonda boyama işleminin yapıldığı kazanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?

         
Tehlikeli kimyasallar ile sağlıklı ve güvenli çalışma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasal maddelerin kullanım amaçları dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanıldığı ve bulunduğu alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?          
Maddelerin izin verilen azami konsantrasyon miktarları (işyeri havasında) ölçülüyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Çalışmalar sırasında parlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması engelleniyor veya kullanımın zorunlu olduğu yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin önlemler alınıyor mu?          
Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?          
Yapıştırıcı kaplarının kapaklarının bulunması ve kapalı tutulması sağlanıyor mu?          
Yapıştırıcıların, fırça kullanılmaksızın elle sürülmesi engelleniyor mu?          
Kimyasal madde üzerindeki güvenlik bilgi formu kaybolacak şekilde, kimyasal maddelerin başka bir kap/kutu/şişelere aktarılması engelleniyor ve maddelerin orijinal kutuları içerisinde tutulması sağlanıyor mu?          
ACİL DURUMLAR

 

İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların (açık alev vb.) bulunması engelleniyor mu?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın söndürme ekipmanına ulaşım kolay, önünde engel ya da malzeme yok ve ihtiyaç halinde kullanıma hazır durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin

amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?

         
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis, vb.) görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Acil durumda iletişim telefonları çalışanlar tarafından biliniyor mu?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Plastik akşamlara şekil vermede kullanılan ısıtıcı ve üfleyici cihazların kullanılmadığı durumlarda kapalı tutulmasına ve yakınlarda kimyasal madde bulunmamasına özen gösteriliyor mu?          
İlkyardım dolabı mevcut mu ve içeriği uygun mu?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Bütün taşınabilir merdivenler güvenli ve yapılan işler için uygun mu?          
Merdivenlerin sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanıyor mu?          
Taşınabilir merdivenlerin kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?          
Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?          
Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve tırabzanlar ile çevrilmiş mi?          
Yüksek istifleme yapılan bölümlerdeki yükler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

(KKD)

Çalışanlara yaptıkları işe, termal koşullara ve fizyolojik özelliklerine uygun iş kıyafetleri sağlanmış mı?          
Tüm çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?          
Kaba cisimlerin kavranması sırasında çalışanların kullanımı için uygun el koruyucular/iş eldivenleri bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Özellikle cam kesme makinasıyla çalışanlar için çalışanların kullanımı için el ve parmak koruyucular da dahil tüm KKD’ler temin ediliyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Kimyasallar ile yapılan çalışmalarda, çalışanların zararlı kimyasalları teneffüs etmelerini önleyen solunum koruyucular, çalışanların kullanımı için bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımların her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmasına,

temizlik ve bakımının yapılmasına ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmesine dikkat ediliyor mu?

         
Çalışanlar; KKD’leri nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?          
 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

 

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli teknik eğitim ve bilgiye sahip mi?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar yangın söndürücüleri kullanmayı biliyorlar mı?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirilmiş mi?          
Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) konusunda çalışanlar gerekli eğitim ve uygulamalara tabi tutulmuş mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, saldırı, hırsızlık vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanlar yaptıkları işten dolayı maruz kaldıkları stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi aldılar mı?          
Çalışanlar için uygun dinlenme alanları mevcut mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar ve ramak kala olaylar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların tetanoz aşıları tamamlanmış mı?          

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
4/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
5/36
İş Güvenliği Kültürü
6/36
İş Kazalarının Nedenleri
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
9/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
11/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
12/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
13/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
15/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
16/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
17/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
18/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
19/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
22/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
25/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
26/36
1542 Kişinin Katili Kim?
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
Neden Güvenlik Kültürü?
29/36
İş Kazalarının Nedenleri!
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
31/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
32/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
35/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
36/36

Sonuçlar

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
16 33
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 3
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 4
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 5
22 27
İş Güvenliği Kültürü 6
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 7
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 9
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 11
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 12
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 13
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 14
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 15
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 16
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 17
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 18
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 19
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 20
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 22
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 23
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 26
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 27
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 29
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 30
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 31
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 32
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 33
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 35
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 36
25 24

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
1/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
2/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
3/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
4/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
5/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
7/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
8/23
Stresle Mücadele
9/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
10/23
Mobbing Psikolojik Terör!
11/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
12/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
13/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
14/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
15/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
16/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
17/23
Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi 1
18/23
Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi 2
19/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
20/23
Mobbingle Mücadele
21/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
22/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
23/23

Sonuçlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 1
9 6
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 2
6 9
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 3
9 6
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 4
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 5
7 8
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 7
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 8
6 9
Stresle Mücadele 9
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 10
7 8
Mobbing Psikolojik Terör! 11
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 12
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 13
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 14
4 11
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 15
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 16
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 17
8 7
Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi 3 18
7 8
Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi 4 19
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 20
9 6
Mobbingle Mücadele 21
2 13
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 22
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 23
5 10

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
1/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
2/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/11
Ramazanda iş Güvenliği
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
Neden Meslek Hastalığı?
8/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
11/11

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 1
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 2
8 7
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 4
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 6
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 8
5 10
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 9
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × four =

Önceki Yayın
Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

İlgili Yayınlar
Total
1
Share