Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi ile uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Online İSG Eğitimi

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

TEHLİKELER

(Yüksekte Çalışma)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Yüksekte çalışmayı gerektiren durumlarda çalışma yerlerine uygun araç ve ekipman ile çıkılması sağlanmaktadır.
Merdivenler, yükseltilebilen seyyar iş platformları uçakta çalışılacak alan ile arasında boşluk kalmayacak şekilde konumlandırılmıştır.
Merdiven basamakları ve platformlarda çatlak, göçük vb. deformasyonlar, engeller bulunmamaktadır.
Merdivenlerin, yükseltilebilen seyyar iş platformlarının korkulukları bulunmaktadır ve bakımlıdır.
Merdivenler üzerinde çalışma yapılırken hareket ettirilmemektedir.
Merdiven ve yükseltilebilen seyyar iş platformları çalışmalar esnasında yere sabitlenmektedir.
Merdiven ve yükseltilebilen seyyar iş platformlarının sabitleme mekanizmaları hasarlı değildir, bakımları yapılmaktadır.
Merdivenlerin ayakları kaymayı önleyici malzeme ile kaplanmıştır ve bakımlıdır.
Merdiven ve yükseltilebilen seyyar iş platformlarının azami yük kapasiteleri işaretlenmiştir ve kapasiteleri aşılmamaktadır.
Önünde platform olmayan açık kapılara güvenlik şeridi çekilerek çalışanlar düşmeye karşı uyarılmıştır.
Merdiven basamak yükseklikleri uygundur ve çalışma platformları yeterli genişliktedir.
Çalışma platformları boyunca malzemelerin düşmesini engelleyecek tekmelikler bulunmaktadır.
Düşmelerini önlemek amacıyla el aletleri için sabitlenmiş, korunaklı bir yer yapılmıştır. İşi biten el aletleri platformda bırakılmamaktadır.
Çalışanlar, platformlarda yüksekten düşmeye karşı emniyet kemeri, kanatlarda yada uçağın üst yüzeyinde yapılan çalışmalarda ise vakumlu kit gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanmaktadır.
MEKANİK TEHLİKELER

(Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları İle Çalışma)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının hangar içerisinde kullanılırken hız limitinin aşılması engellenmiştir.
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının hangar içerisinde ileri-geri manevrası sırasında diğer araçlarla ve çalışanlarla çarpışmalarının önlenmesi amacıyla sesli ve ışıklı uyarı sistemleri çalışmaktadır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının yukarı-aşağı hareketi sırasında uzuv sıkışmalarının önlenmesi amacıyla sesli ve ışıklı uyarı sistemleri çalışmaktadır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının uçağa belli bir yakınlığa ulaşması durumunda yerde bulunan bir gözlemci tarafından yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformları kapasitesinden fazla yüklenmemektedir.
Yetkisiz kişilerce araçların kullanımı engellenmektedir.
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının periyodik bakımları yapılmaktadır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının kullanımları konusunda çalışanlara eğitim verilmektedir.
Araç kullanım talimatları üzerlerinde yazılı olarak bulundurulmaktadır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformları sadece kendilerine ayrılan alanda amacına uygun kullanılmaktadır.
MEKANİK TEHLİKELER

(Kayma-Takılma-Düşme)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

Online İSG Eğitimi

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Hangar zemini kaymayı önleyici uygun malzeme ile kaplanmıştır ve düzenli olarak kontrol edilmektedir.
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.
Zeminde kaldırılması mümkün bulunmayan pürüzler ve engebeler dikkat çekecek şekilde işaretlenmiştir.
Zeminde takılmaya neden olabilecek kablolar ve hortumlar bulunmamaktadır.
Zeminde bulunan eşik ve benzeri seviye değişiklikleri dikkat çekecek şekilde işaretlenmiştir.
Zemine sıçrayan veya dökülen tüm malzeme ve sıvılar derhal temizlenmektedir.
Motordan zemine hidrolik yağı damlamasına karşı damlatma tavası kullanılmaktadır.
İşin özelliği gereği ıslanan zemine uygun uyarıcı levhalar konulmaktadır.
Merdiven ve platformlarda kaymaya neden olabilecek ıslaklıklar bulunmamaktadır.
Merdiven ve platformlarda takılmaya neden olabilecek kullanılmayan malzemeler derhal kaldırılmaktadır.
Çalışanların kayma ve düşmeyi önleyecek uygun iş ayakkabıları kullanmaları sağlanmıştır.
MEKANİK TEHLİKELER

(Makine ve İş Ekipmanlarının Kullanımı)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları mevcuttur ve hasarsızdır.
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları olmadan çalıştırılmamaktadır.
Hasarlı makine ve iş ekipmanlarının kullanımı engellenmektedir.
Makine ve iş ekipmanlarının acil durdurma düğmeleri çalışanların uzanabileceği konumda ve çalışır durumdadır.
Makine ve iş ekipmanlarının periyodik bakımları yapılmaktadır.
Makinelerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcuttur.
Makine ve iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili çalışanlara eğitim verilmektedir.
Makine ve iş ekipmanları ile çalışırken uygun kişisel koruyucu donanım (gözlük, eldiven, kulak koruyucu)kullanılmaktadır.
Makine ve iş ekipmanlarının güç kaynağından bağlantısı kesilmeden takım değiştirilmemektedir.
Makine ve iş ekipmanlarının Türkçe kullanma kılavuzları mevcuttur.
Makine ve iş ekipmanları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmaktadır.
Tüm alet ve ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun kullanılmaktadır.
Kesici veya delici nitelikteki el aletlerinin açıkta bulundurulması engellenmektedir ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.
Tüm makine ve ekipmanlarda gerekli uyarı işaretleri bulunmaktadır.
Makine ve iş ekipmanlarını yetkisiz kişilerin kullanması engellenmektedir.
FİZİKSEL TEHLİKELER

(Gürültü)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Gürültü düzeyi uyarı ve tehlike sinyallerini baskılayacak düzeyde değildir.
Motor, hidrolik, pnömotik, rat testleri başlayacağı zaman uyarıcı sesli sinyaller verilerek çalışanların kulak koruyucularını kullanmaları sağlanmaktadır.
Mevzuatta belirtilen gürültü seviyesinin üzerinde olan makine ve iş ekipmanları ile çalışmalarda kulak koruyucusu kullanılmaktadır.
Gürültülü ortama girmesi gereken çalışanların kulak koruyucusu takmadan girmeleri engellenmektedir.
Gürültünün direkt yayılımı perdeleme ya da bariyerlerle engellenmektedir.
Gürültü emisyonunu azaltacak mühendislik yöntemleri( titreşen makine ya da bileşenlerinin yalıtımı, havalandırma sistemlerinde susturucular kullanılması vb. ) uygulanmaktadır.
Kulak koruyucularının bakımı ve uygun şekilde muhafazası sağlanmaktadır.
Rotasyonlu çalışma yaptırılarak çalışanların gürültüye maruz kalma süreleri azaltılmaktadır.
FİZİKSEL TEHLİKELER

(Aydınlatma)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Gün ışığının yetmediği işlerde suni ışıklandırma sağlanmaktadır.
Kapalı alanlarda(Yakıt tankı vb.) çalışmalarda işin özelliğine uygun yeterli aydınlatma sağlanmaktadır.
Çalışma alanlarında işin etkinliğini ve doğru bir şekilde yapılmasını etkileyebilecek gölgeler oluşmamaktadır.
Suni aydınlatma gölge ve yansıma oluşturmayacak şekilde konumlandırılmaktadır.
Tüm alanlarda aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.
Çalışma alanları ve geçiş yolları uygun bir şekilde aydınlatılmıştır.
Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmaktadır.
FİZİKSEL TEHLİKELER

(Elektromanyetik Alan)

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Uçak hangara alındığında radar sigortaları geçiçi olarak çekilmektedir.
Çalışanlara elektromanyetik alan maruziyeti ve etkileri konularında eğitimler verilmektedir.
 

KİMYASAL TEHLİKELER

 

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Tehlikeli kimyasal maddeler (zehirli, aşındırıcı, tahriş edici, kanserojen, mutajen)  kullanılmamaktadır.
Kimyasallara ait güncel malzeme güvenlik bilgi formları mevcuttur ve çalışanların erişimine açıktır.
Tehlikeli kimyasal mümkün ise daha az tehlikeli olanı ile ikame edilmektedir.
Kimyasallar etiketli olarak muhafaza edilmektedir.
Kimyasalların depolandığı alanda yeterli havalandırma sağlanmaktadır.
Kimyasal atıklar uygun şekilde depolanmaktadır ve imha edilmektedir. Tüm solvent artıkları ve alev alıcı kimyasallar çalışma alanından çıkarılıncaya kadar ateşe dayanıklı, kapalı variller içinde saklanmaktadır.
Bütün tehlikeli kimyasallar ağzı kapalı şekilde bulundurulmaktadır ve taşınmaktadır.
Kimyasalların izin verilen azami konsantrasyon miktarları hangarda bulunan hava ölçülerek kontrol altında tutulmaktadır.
Boyama kabininde kimyasal konsantrasyonunun artmasına karşılık yerel havalandırma bulunmaktadır.
Hidrolik test öncesinde verilen sesli ikaz ile çalışanlar uyarılarak, hidrolik kaçağı maruziyetine bağlı riskler engellenmektedir.
Yakıt tankına, içerisindeki hava miktarı ölçülerek girilmektedir. Oksijen miktarı düzeyi ve duman, gaz vb. tehlikeler sürekli izlenmektedir.
Yakıt tankında çalışmalarda uygun solunum koruyucu ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmaktadır.
Tozlu odada yeterli lokal havalandırma sistemi bulunmaktadır.
Bina içinde kullanılan motorlu araçlardan yayılan karbon monoksit seviyesi azami kabul edilebilir seviyesinin altındadır ve ek havalandırma önlemleri alınmıştır.
Kimyasalların kullanıldığı alanda genel havalandırma ve yerel havalandırma sağlanmıştır. Filtrelerinin periyodik kontrolü ve değişimi yapılmaktadır.
Çalışanlar için kimyasalların kullanıldığı yerlerde işin özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (eldiven, gözlük, yüz siperi, maske vb.) sağlanmıştır.
Çalışanlara kimyasalların kullanımı, tehlikeleri ve taşınması konularında eğitim verilmektedir.
Kimyasallar ile ilgili acil durumlar için hangarın uçak kapasitesine uygun sayıda göz ve vücut duşu çalışılan alana yakın mesafede bulunmaktadır ve bakımlıdır.
 

ELEKTRİK

 

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Kullanılan tüm prizler topraklıdır.
Hasarlı fiş ve prizler bulunmamaktadır.
Prizler kapaklıdır ve akım kapasiteleri etiketlenmiştir.
Elektrik hattı korunaklı ve bakımlıdır.
Taşınabilir elektrik kabloları yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır ve hasarsızdır.
Topraklama hattı korunaklı ve bakımlıdır. Ölçümleri yapılmaktadır.
Hangara alınan uçak bakıma alınmadan topraklanmaktadır.
Makine ve iş ekipmanlarının topraklaması bulunmaktadır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformlarında topraklama bulunmaktadır ve bakımlıdır.
Elektrik panoları kapalı konumdadır.
Elektrik panolarına yetkisiz kişilerin erişimi engellenmiştir.
Elektrik panolarının önünde ulaşılmasını engelleyecek malzeme bulunmamaktadır.
Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaktadır.
Elektrik panolarında kaçak akım rölesi mevcuttur ve periyodik kontrolleri yapılmaktadır.
Uçakta herhangi bir çalışma alanında kullanılan suni aydınlatma lambalarının kafes muhafazaları bulunmaktadır ve hasarsızdır.
Çalışanlar elektrikle çalışmaların riskleri konusunda bilgilendirilmiştir.
 

YANGIN VE PATLAMA

 

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Boya, yapıştırıcı ve çözücü gibi yanıcı ve oksitleyici kimyasallar kullanılmamaktadır.
Kolayca tutuşabilir ve parlayabilir tehlikeli kimyasallar birbirlerinden ayrı depolanmaktadır.
Oksitleyici ve alevlenebilir maddelerin bulunduğu odalarda yeterli havalandırma sistemi bulunmaktadır.
Kimyasalların bulunduğu ortamlarda aydınlatma ve havalandırma tertibatı alev sızdırmaz (exproof) özelliktedir.
Ateşleyici kaynaklar (açık alev, elektrik ekipmanı, elektrostatik yükler ya da yüksek sıcaklık) bulunmamaktadır.
Elektrikli ekipman, statik elektrik gibi ateşleme kaynakları ile patlayıcı kimyasallar aynı yerde bulundurulmamaktadır.
Yangın söndürücüler kolay ulaşılabilirdir ve önünde ulaşılmasını engelleyecek malzemeler bulunmamaktadır.
Yangın söndürücüler yeterli sayıdadır, çalışır durumdadır ve periyodik kontrolleri yapılmaktadır.
Yangın ve patlama tehlikesinin erken fark edilmesini sağlayacak yangın ve gaz dedektörleri gibi algılama sistemleri bulunmaktadır ve çalışır durumdadır.
Yangın alarm düğmeleri çalışır durumdadır ve kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerdedir.
Güç üniteleri uçağın yakıt deposuna belirlenen mesafede konumlandırılmaktadır.
Basınçlı hava hortumları gerilmelere karşı duvara sabitlenmiştir ve bağlantı elemanları kontrol edilmektedir.
Hava regülatörünün periyodik bakımları ve kontrolleri yapılmaktadır.
Nitrojen tüpleri korunaklı ayrı bir alanda, etiketli, valf başlığı bağlı, başlıkları muhafazalı şekilde depolanmaktadır.
Nitrojen tüpleri dolu ve boş olarak etiketlenmektedir ve ayrı ayrı yerlerde  hangar dışında depolanmaktadır.
Hangarda bakıma girmeden önce uçakta bulunan yakıt tankları boşaltılmaktadır.
Yakıt tankında çalışmalarda yanıcı buhar konsantrasyonu ve oksijen miktarı ölçülerek kontrol altında tutulmaktadır.
Yangın söndürme ekipmanları ve bulunduğu yerler  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Acil çıkış kapıları hangar kapasitesine uygun sayıdadır.
Acil çıkış kapıları hangarın genelinden görülebilecek işaretlerle belirtilmiştir.
Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmaktadır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamaktadır.
Yangın ve patlama konularında mücadelede çalışanlara eğitimler verilmektedir ve tatbikatlar yaptırılmaktadır.
 

ERGONOMİ

 

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Çalışanlar fiziksel yapılarına uygun işlerde görevlendirilmektedir.
İşin özelliği tekrarlı ve benzer hareketler yapmayı gerektirmemektedir.
Eğilerek, bükülerek, omuz hizasının üzerindeki bir noktaya uzanarak, çömelerek, diz üstü ve sırt üstü çalışma gibi kas-iskelet sistemini zorlayan pozisyonlarda çalışılmamaktadır.
Dar, alçak ve sınırlandırılmış alanlarda biçimsiz duruş gerektiren pozisyonlarda çalışılmamaktadır.
İşe uygun araç, gereç ve ekipman belirlenmektedir.
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmektedir.
Çalışanlar yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda bilgilendirilmiştir.
Doğal duruşta çalışmanın sağlanması için çalışma tezgahlarının yüksekliği ayarlanabilirdir.
Çalışma alanları ayarlanabilir ve düzenlenebilirdir.
Dar, alçak ve sınırlandırılmış alanlarda çalışmalarda baş yaralanmalarını önlemek için uygun baş koruyucunun kullanımı sağlanmaktadır.
Kapalı alanlarda çalışmalarda giriş ve çıkış, yaralanma riskini azaltacak şekilde yapılmaktadır.
Yakıt tankında çalışmalarda mutlaka dışarıda bir gözlemci bulunmaktadır.
Çalışanların kas-iskelet sistemi maruziyetlerinin azaltılması amacıyla molalar yeterli sıklıkta verilmektedir.
Dinlenme alanı çalışma sahasından ayrı bir yerdedir ve yeterlidir.
 

GENEL

 

KONTROL LİSTESİ EVET

ü

HAYIR

û

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Hangar içerisinde tüm çalışma alanları temiz ve düzenlidir.
Hangarda sigara içilmesine izin verilmemektedir.
Hangarda termal konfor şartları (sıcaklık, nem, basınç vb.)düzenli olarak kontrol edilmektedir.
Gürültü seviyesi, aydınlatma düzeyi, sıcaklık, toza maruziyet ölçümleri yapılmıştır.
Hurda ve atık sahası bulunmaktadır.
Rotasyonlu çalışma sağlanmaktadır.
Alınan kararlarda çalışanların katılımı sağlanmaktadır.
Çalışanlar işin özelliği gereği maruz kaldıkları tehlike ve riskler konularında bilgilendirilmektedirler.
İlkyardım ve düzenli sağlık gözetimi sağlanmaktadır.
İlk yardım dolapları mevcuttur ve ilk yardım için eğitilmiş görevli çalışanlar bulunmaktadır.
Acil eylem planı mevcuttur.
Acil durumda gerekli olabilecek telefon numaraları herhangi bir acil durum anında kolaylıkla bulunabilecek yere asılmıştır.
Yapılan işin özelliğine uygun sağlık ve güvenlik işaretleri ile çalışanlar uyarılmıştır.
Kullanılan alet, teçhizatlarda CE işareti bulunmaktadır.
Tüm kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti bulunmaktadır.
Tüm kişisel koruyucu donanımların bakımı ve uygun muhafazası sağlanmaktadır.
Gerekli çalışmalarda işin özelliğine uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmaktadır.
Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yaptırılmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıt altına alınmaktadır ve yasal süresi içerisinde SGK’ ya bildirilmektedir.
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınmaktadır ve tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşılmaması için gerekli önlemler alınmaktadır.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimini almaları sağlanmaktadır.
Çalışanlara görev ve sorumluluklarını güvenli şekilde yerine getirmeleri için yeterli süre sağlanmaktadır.
Çalışanlar yaptıkları işin özelliğine uygun gerekli eğitim ve bilgiye sahiptirler.
Çalışanlara görev ve sorumlulukları dışında talimat verilmemektedir.
Çalışanlar yetki, sorumluluk ve hedeflerini tam olarak bilmektedirler.

Havalimanı ve Yer Hizmetleri Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
2/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
3/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
5/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
6/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
7/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
8/36
İş Kazalarının Nedenleri!
9/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
10/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
13/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
14/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
15/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
16/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
17/36
İş Güvenliği Kültürü
18/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
22/36
1542 Kişinin Katili Kim?
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
25/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
26/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
27/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
29/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
32/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
33/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
34/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
35/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
36/36

Results

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 2
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 3
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 5
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 6
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 7
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 8
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 9
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 10
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 11
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 13
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 14
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 15
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 16
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 17
23 26
İş Güvenliği Kültürü 18
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19
26 23
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 22
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 23
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 25
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 26
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 27
16 33
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 28
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 29
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 30
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 32
20 29
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 33
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 34
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 35
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
1/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
4/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
5/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 8/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
11/11

Results

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 1
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 2
3 12
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 4
8 7
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 5
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 6
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 8
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla