Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi
Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?          
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
  İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
  Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
  Atık su arıtma sistemi mevcut mudur veya ortaya çıkan atık su çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?      
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?      
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?      
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?      
Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?      
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?      
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?      
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?      
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?  
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?  
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?      
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?  
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?  
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
 Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanmış mı?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Islatma, kıl ve kireç giderme, piklaj, kromlama, retenaj ve boyama süreçlerinde kullanılan sodyum klorür, sodyum hidrosülfür, potasyum/sodyum kromat, bikarbonat gibi tehlikeli kimyasallar ile sağlıklı ve güvenli çalışma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Gaz veya toz gibi zarar verici emisyona sebep olabilecek kimyasal maddelerin açıkta bulunduğu işlemin yapıldığı yerde zararlı emisyona maruz kalmamak için vakum özelliği olan davlumbaz tesisatı veya benzeri bir sistem kurulmuş mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?          
Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Özellikle ham deri ile çalışılan ortamlarda sterilizasyon/dezenfeksiyon sağlanıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
  Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?        
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
1/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
2/36
İş Güvenliği Kültürü
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
6/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
7/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
8/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
9/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
10/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
11/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
12/36
İş Kazalarının Nedenleri!
13/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
16/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
17/36
1542 Kişinin Katili Kim?
18/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
19/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
20/36
İş Kazalarının Nedenleri
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
22/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
28/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
29/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
30/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
32/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
33/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
34/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
35/36
Neden Güvenlik Kültürü?
36/36

Sonuçlar

2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 1
25 24
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 2
21 28
İş Güvenliği Kültürü 3
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 4
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 6
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 7
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 8
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 9
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 10
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 11
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 12
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 13
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 14
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 16
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 17
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 18
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 19
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 20
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 22
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 23
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 25
16 33
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 28
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 29
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 30
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 31
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 32
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 33
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 34
20 29
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 35
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
1/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
2/23
Mobbing Psikolojik Terör!
3/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
4/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
5/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
6/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
7/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
9/23
Stresle Mücadele
10/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
11/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
12/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
13/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
14/23
Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi 1
15/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
16/23
Mobbingle Mücadele
17/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
18/23
Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi 2
19/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
20/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
21/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
22/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
23/23

Sonuçlar

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 1
6 9
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 3
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 4
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 5
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 6
9 6
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 7
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 9
4 11
Stresle Mücadele 10
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 11
9 6
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 12
9 6
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 13
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 14
8 7
Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi 3 15
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 16
8 7
Mobbingle Mücadele 17
2 13
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 18
8 7
Deri ve Tabaklama İşleri Kontrol Listesi 4 19
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 20
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 21
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 22
5 10
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 23
6 9

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
Ramazanda iş Güvenliği
2/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
3/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
4/11
Neden Meslek Hastalığı?
5/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
7/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
9/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 2
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 3
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 4
8 7
Neden Meslek Hastalığı? 5
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 7
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 9
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 10
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four × two =

Önceki Yayın
Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi

Gözlükçü ve Optisyenler Kontrol Listesi

İlgili Yayınlar
Total
0
Share