Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Taksiciler için Kontrol Listesi

Taksiciler için Kontrol Listesi
Taksiciler için Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Çağrı Tasarım Kampanya

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Taksiciler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
 

 

 

GENEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL

Durak ofisi zemini, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve İç ve dış zeminler (durak girişi, zemini vs.) düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Durak ofisi zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmakta mı?          
Durak ofisi düzenli olarak havalandırılmakta mı?          
Durak ofisinde ve araç içinde sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Tüm alanlarda (durak ofisi, varsa avlu vb.) yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmakta mı?          
Araçların park edebileceği yeterli alan mevcut mu?          
Çalışanların egzoz gazına ve toza maruziyetini önlenmek için gerekli önlemler alınmakta mı?          
Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında durak ofisinde ve taksilerde uygun termal konfor şartları sağlanmakta mı?          
Kullanılan kablolu aletler (elektrikli ısıtma veya soğutma cihazları, telefon telsiz vb.) takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmakta mı?          
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmakta mı?          
ELEKTRİK Duraktaki tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Duraktaki elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Tüm araçların elektrik aksamları (göstergeler, farlar, sigortalar vb.) düzenli aralıklarla kontrol edilmekte mi?          
ACİL DURUMLAR

 

 

 

 

 

ACİL DURUMLAR

 

Durak ofisi ve taksilerde yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli ısıtıcı vb. cihazlar kullanılıyorsa, devrilme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmış ve yanıcı malzemelerle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmiş mi?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları itfaiye, ambulans, polis vb.) durak girişinde görünür bir yere asılmış mı?          
Lipit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan taksilerin LPG tanklarının kontrolleri düzenli olarak yapılmakta mı?          
Durak ofisinde ve taksilerde, içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası bulunmakta mı?          
ÇALIŞMA ORTAMI

(SEYİR HALİNDE GÜVENLİK)

Çalışanların,  sürüş sırasında titreşime maruz kalmamaları için araçların bakımları düzenli olarak yaptırılmakta mı?          
Çalışanlara, trafik kurallarına ve levhalarına uymaları konusunda gerekli talimatlar verilmiş mi?          
Araçların güvenlik donanımları sağlam ve çalışır durumda mı?          
Çalışanlara, hava koşulları ve karayollarının durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanmakta mı?          
Tüm araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılmakta mı?          
Çalışanlar, sürüş sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda talimatlandırılmış mı?          
Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını bilmekte mi?        
Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mı?        
Çalışanların çalışma programları belirlenmiş mi?        
 

 

 

ERGONOMİ

 

 

 

 

 

Çalışanlar uzun süre aynı pozisyonda kalmamaları veya fiziksel anlamda zorlayıcı hareketler yapmamaları konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Tüm araçlarda, çalışanların sağlığını olumsuz etkileyemeyecek şekilde, ayarlanabilir sürücü koltukları mevcut mu?          
Çalışanlar, elle kaldırma/taşıma (yolcu bagajına yardım gibi) yaptıkları durumda kendi sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde hareket etmekte mi?        
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmakta mı?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı oluşan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte mi?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?          

Taksiciler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/36
İş Kazalarının Nedenleri
5/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
6/36
1542 Kişinin Katili Kim?
7/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
8/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
12/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
13/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
14/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
15/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
16/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
18/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
19/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
20/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
21/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
Neden Güvenlik Kültürü?
24/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
25/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
26/36
İş Güvenliği Kültürü
27/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
30/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
31/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
32/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
35/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
36/36

Sonuçlar

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
16 33
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 5
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 6
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 7
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 8
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 10
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 12
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 13
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 14
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 15
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 16
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 17
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 18
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 19
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 20
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 21
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 22
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 24
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 25
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 26
21 28
İş Güvenliği Kültürü 27
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 28
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 30
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 31
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 32
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 35
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
1/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
3/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
4/23
Mobbing Psikolojik Terör!
5/23
Mobbingle Mücadele
6/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
7/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
8/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
9/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
10/23
Taksiciler için Kontrol Listesi 1
11/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
12/23
Stresle Mücadele
13/23
Taksiciler için Kontrol Listesi 2
14/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
15/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
16/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
17/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
18/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
19/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
20/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
21/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
22/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
23/23

Sonuçlar

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 1
6 9
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 3
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 4
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 5
8 7
Mobbingle Mücadele 6
2 13
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 7
6 9
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 8
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 9
9 6
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 10
9 6
Taksiciler için Kontrol Listesi 3 11
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 12
8 7
Stresle Mücadele 13
7 8
Taksiciler için Kontrol Listesi 4 14
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 15
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 16
4 11
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 17
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 18
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 19
5 10
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 20
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 21
9 6
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 22
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
2/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
5/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/11

Sonuçlar

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 2
8 7
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 3
3 12
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 5
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 6
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 7
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 9
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + 17 =

Önceki Yayın
Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share