Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Taksiciler için Kontrol Listesi

Taksiciler için Kontrol Listesi
Taksiciler için Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Taksiciler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
 

 

 

GENEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL

Durak ofisi zemini, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve İç ve dış zeminler (durak girişi, zemini vs.) düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Durak ofisi zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmakta mı?          
Durak ofisi düzenli olarak havalandırılmakta mı?          
Durak ofisinde ve araç içinde sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Tüm alanlarda (durak ofisi, varsa avlu vb.) yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmakta mı?          
Araçların park edebileceği yeterli alan mevcut mu?          
Çalışanların egzoz gazına ve toza maruziyetini önlenmek için gerekli önlemler alınmakta mı?          
Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında durak ofisinde ve taksilerde uygun termal konfor şartları sağlanmakta mı?          
Kullanılan kablolu aletler (elektrikli ısıtma veya soğutma cihazları, telefon telsiz vb.) takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmakta mı?          
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmakta mı?          
ELEKTRİK Duraktaki tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Duraktaki elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Tüm araçların elektrik aksamları (göstergeler, farlar, sigortalar vb.) düzenli aralıklarla kontrol edilmekte mi?          
ACİL DURUMLAR

 

 

 

 

 

ACİL DURUMLAR

 

Durak ofisi ve taksilerde yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli ısıtıcı vb. cihazlar kullanılıyorsa, devrilme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmış ve yanıcı malzemelerle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmiş mi?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları itfaiye, ambulans, polis vb.) durak girişinde görünür bir yere asılmış mı?          
Lipit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan taksilerin LPG tanklarının kontrolleri düzenli olarak yapılmakta mı?          
Durak ofisinde ve taksilerde, içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası bulunmakta mı?          
ÇALIŞMA ORTAMI

(SEYİR HALİNDE GÜVENLİK)

Çalışanların,  sürüş sırasında titreşime maruz kalmamaları için araçların bakımları düzenli olarak yaptırılmakta mı?          
Çalışanlara, trafik kurallarına ve levhalarına uymaları konusunda gerekli talimatlar verilmiş mi?          
Araçların güvenlik donanımları sağlam ve çalışır durumda mı?          
Çalışanlara, hava koşulları ve karayollarının durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanmakta mı?          
Tüm araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılmakta mı?          
Çalışanlar, sürüş sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda talimatlandırılmış mı?          
Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını bilmekte mi?        
Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mı?        
Çalışanların çalışma programları belirlenmiş mi?        
 

 

 

ERGONOMİ

 

 

 

 

 

Çalışanlar uzun süre aynı pozisyonda kalmamaları veya fiziksel anlamda zorlayıcı hareketler yapmamaları konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Tüm araçlarda, çalışanların sağlığını olumsuz etkileyemeyecek şekilde, ayarlanabilir sürücü koltukları mevcut mu?          
Çalışanlar, elle kaldırma/taşıma (yolcu bagajına yardım gibi) yaptıkları durumda kendi sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde hareket etmekte mi?        
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmakta mı?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı oluşan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte mi?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?          

Taksiciler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
1/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
2/36
1542 Kişinin Katili Kim?
3/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
4/36
Neden Güvenlik Kültürü?
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
7/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
8/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
9/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
10/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
11/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
İş Güvenliği Kültürü
16/36
İş Kazalarının Nedenleri!
17/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
18/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
19/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
26/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
27/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
29/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
30/36
İş Kazalarının Nedenleri
31/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
32/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
34/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
35/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 1
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 2
20 29
1542 Kişinin Katili Kim? 3
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 4
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 5
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 7
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 8
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 9
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 10
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 11
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 12
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
İş Güvenliği Kültürü 16
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 17
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 18
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 19
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 22
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 24
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 26
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 27
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 28
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 30
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 31
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 32
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 33
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 34
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 35
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
1/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
2/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
4/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
5/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
6/23
Taksiciler için Kontrol Listesi 5
7/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
8/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
9/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
10/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
11/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
12/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
13/23
Mobbing Psikolojik Terör!
14/23
Taksiciler için Kontrol Listesi 6
15/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
16/23
Stresle Mücadele
17/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
18/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
19/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
20/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
22/23
Mobbingle Mücadele
23/23

Sonuçlar

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 1
6 9
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 2
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 4
9 6
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 5
9 6
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 6
6 9
Taksiciler için Kontrol Listesi 7 7
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 8
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 9
9 6
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 10
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 11
6 9
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 12
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 13
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 14
8 7
Taksiciler için Kontrol Listesi 8 15
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 16
4 11
Stresle Mücadele 17
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 18
5 10
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 19
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 20
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 22
8 7
Mobbingle Mücadele 23
2 13

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
2/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
3/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
4/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
6/11
Neden Meslek Hastalığı?
7/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
8/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/11

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 2
8 7
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 3
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 4
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 5
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 6
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 7
5 10
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 8
3 12
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 9
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share