Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OSGB Hizmetleri

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Zemin halıları, zemin kaplamaları ya da duvar yüzeylerinde yırtılmış veya soyulmuş bölümler onarılıyor mu?          
Cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar var mı?          
Tırabzan ayakları arasında düşmeyi önleyecek kapalı bloklar var mı?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Tesiste içme suyu bulunuyor mu?          
Çalışanların için yemek yeme yeri mevcut mu?          
TERTİP-DÜZEN VE HİJYEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra kullandıkları bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu vb. aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde mi?          
Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve işyerinde, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik amaçlı kullanılan ürünler ve kimyasallar uygun şekilde depolanıyor mu?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çatıdan, duvarlardan ya da zeminlerden su sızıntısının olması engelleniyor mu?          
Küf mantarı oluşumu engelleniyor mu?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Çalışanların acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilme yapılmış ve hazırlanan kroki uygun yerlere asılmış mı?          
İşyerinin açık olduğu her saatte acil durum telefonu kullanılabilir durumda mı?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?          
Acil durumlar için kapsamlı ilk yardım çantası, sedye ve kurtarma araçları mevcut mu?          
Havuzlarda sertifikalı cankurtaran görev yapıyor mu?          
Cankurtaranların bulunduğu yer havuzun tamamını görebilecek konumda mı?          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an dışarı doğru açılabilir durumda tutuluyor mu?          
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ile basınçları periyodik olarak kontrol edilerek bakımları yapılıyor mu?          
Otomatik yangına müdahale sistemleri çalışır durumda ve bakımları yapılıyor mu?          
ELEKTRİK

 

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli spor aletlerinin, elektrik kaçaklarına karşı yalıtımları yapılmış mı?          
Elektrik tesisatında topraklama mevcut mu?          
Prizler ve elektrikli aletler ıslanma ihtimali olmayan yerlerde mi bulunuyor?          
Sauna ve buhar odalarında sıcaklık kontrolü sistemi bulunuyor mu?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde bakımı yetkili kişiler tarafından mı yapılmakta?          
SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER Havuz tabanı, merdiven basamakları ve havuz kenarındaki gezinti alanları kir tutmayan, kolay temizlenebilen, hijyenik ve kaygan olmayan bir malzemeyle kaplı mı?          
Havuz içine giriş ve çıkışta güvenli giriş ve çıkış için gerekli düzenekler(havuz ipleri, can simidi, merdiven, korkuluk vb.) mevcut mu?          
Çevrede güvenlik için yeterince uyarı levhası var mı?          
Tesislerde, bütün kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmış mı?          
Havuzun su ile temas eden tüm yüzeyleri pürüzsüz, temizlenebilir, yosun oluşmasına izin vermeyen, açık renkli ve su geçirmez bir malzemeyle kaplı mı?          
Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu bir kişi görevlendirilmiş mi?          
Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunmakta mı?          
Soyunma yerleri,  duşlar ve tuvaletler mevcut mu ve buralar sürekli temiz tutulmakta mı?          
Soyunma-giyinme yerlerinde yeterli sayıda, temiz, paslanmamış dolaplar var mı ve düzenli olarak ilaçlanarak hijyen sağlanmakta mı?          
Soyunma yerlerinde, tuvaletlerde, duş yerlerinde havalandırma, aydınlatma ve ısıtma yeterli mi?          
Uyulacak kurallar göze çarpıcı afişler halinde bina içinde uygun yerlere asılmış mı?          
Yüzme havuzuna verilecek su fiziki ve bakteriyolojik özellikleriyle (Berrak, renksiz, kokusuz, tortusuz ve bakteriyolojik bakımdan temiz) içme suyu kalitesinde mi?          
Havuz suyunda serbest klor miktarı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” ’te belirtilen sınır değerleri geçmemekte mi?          
Havuz suyunun klor miktarı gün içinde kontrol edilmekte mi?        
Havuzun köşeleri kazaları engellemek için kavisli yapılmış mı?        
Havuzun etrafında ve bütün çevresi boyunca taşma oluğu bulunmakta mı?        
Havuzun kenarında karşılıklı en az 2 merdiven mevcut mu ve merdivenlerin iki yanında tırabzan var mı?        
Tırabzanlar, basamaklar ve havuzun içindeki dinlenme çıkıntıları açıkça görülebilir renklerde mi?        
Tırabzanlar, basamaklar ve havuzun içindeki dinlenme çıkıntıları bakımlı mı?        
Yeterli sayıda ve görülebilir yerlerde havuzun derinliğini gösterir yazılar var mı?          
Su derinliğinde ani değişimler ya da dik eğimler için önlem alınmış mı?          
MAKİNELER VE SPOR EKİPMANLARI Tüm makineler için, makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcut mu?          
Tüm makineler kullanma kılavuzuna göre kullanılmakta mı?          
Çalışanlar ve müşteriler makinelerin güvenli kullanımı konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Halter ve ağırlık makinelerinde kullanılan bağlantı elemanları uygun ve doğru şekilde kullanılmakta mı?          
Makine ve ekipmanların yanında ilgili güvenlik uyarıları, güvenli çalışma yükleri ve kullanım talimatları gösterilmiş mi?          
Makine ve ekipmanların üzerinde CE uygunluk işareti bulunuyor mu?          
Makine ve ekipmanların durumu kontrol edilmekte ve bakımları yapılmakta mı?          
Bozulan makinelere uyarı asılarak tamiri yapılana kadar kullanım dışı olduğu belirtiliyor mu?          
Makineler ve ekipmanlar çalışma alanına düzenli yerleştirilmiş mi ve çalışma alanı düzenli ve temiz tutulmakta mı?          
KİMYASALLAR  İşletme tehlikeli olmayan veya az tehlikeli kimyasallara öncelik veriyor mu?          
Tehlikeli kimyasalların işletmenin koşullarına göre nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan talimatlar bulunmakta mı?          
 Kirliliğe sebep olan kimyasalların kaynağına yakın bir yere aspiratörler yerleştirilmiş mi?          
 Çalışanların kimyasallarla yaptıkları çalışma biçiminin önemli bir sağlık riski teşkil edip etmediği kontrol ediliyor mu?          
Tehlikeli kimyasallarla çalışanlar mevcut riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanlar kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerektiğinde kullanmakta mı?          
Çalışanların cildi suyla günde iki saatten fazla doğrudan temas edip etmediği kontrol ediliyor mu?          
 Tam olarak ortadan kaldırılamayan gazların üretimine sebep olan süreçler için güvenlik önlemleri alınmış mı?          
 Çalışanların;  sprey kullanımı, dökülme ya da bir sıvının buharlaşması durumunda cildi tahriş edebilecek ya da giysileri aşındırarak cilde işleyebilecek kimyasallarla çalışmadığı kontrol ediliyor mu?          
Karıştırılarak kullanılmaması gereken kimyasallar konusunda çalışanlar bilgi sahibi mi?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanmakta mı?          
İşyerinde yürütülen işler ile ilgili çalışanların da görüşleri alınmakta ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları desteklenmekte mi?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak bilmekte mi?          
Çalışanların iş yükü ve yorgunlukları kontrol edilmekte mi?          
GÜRÜLTÜ Dışarıdan ve diğer insanlardan kaynaklanan gürültünün rahatsız edici seviyede olmadığı kontrol ediliyor mu?          
Makine ve tesisatlardan gelen gürültünün rahatsız edici seviyede olmadığı kontrol ediliyor mu?          
Gürültülü odalarda ses yalıtımı bulunmakta mı?          
BİYOLOJİK RİSKLER Hem düzenli olarak hem de risk oluşturan maddelerle  (kan, kirli malzemeler vb.)temastan sonra çalışanlar ellerini yıkamakta mı?          
Çalışanlar çöplerin ve kirli malzemelerin taşınmasında hijyen kurallarına dikkat etmekte mi?          
Hijyen standartları ve ilkyardım yöntemlerine uyulmakta mı?          
Küf mantarı ve küf kokusu bulunmadığı gözlemleniyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmakta mı?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte mi?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellenmekte  mi?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmakta mı?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmekte mi?          
BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM

 

Çalışanlar ilkyardım eğitimi almış mı?          
Spor eğitmenleri antrenörlük belgesine sahip mi?          
Cankurtaranlar ilgili bir müesseseden alınan güncel, geçerli bir sertifikaya sahipler mi?          
Cankurtaranlar  temel yaşam desteği vermek konusunda eğitime sahip mi?          
Cankurtaranlar  telefonlar, portatif telsizler, düdükler gibi acil iletişim araçlarını kullanma konusunda yeterli bilgiye sahip mi?          
Cankurtaranlar yasal yükümlülüklerini bilmekte mi?          
Çalışanlara işyerine özgü prosedürler ve acil durumlarla ilgili hizmet içi eğitim uygulanmış mı?          
Çalışanlara kullandıkları ekipmanların doğru ve güvenli kullanımı hakkında eğitim ve gerekli talimatlar verilmiş mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
2/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
8/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
9/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
10/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
11/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
12/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
14/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
15/36
İş Kazalarının Nedenleri!
16/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
17/36
1542 Kişinin Katili Kim?
18/36
İş Kazalarının Nedenleri
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
20/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
22/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
24/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
25/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
26/36
Neden Güvenlik Kültürü?
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
28/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
29/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
30/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
31/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
34/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 2
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 3
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 4
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 8
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 9
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 10
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 11
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 12
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 13
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 14
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 15
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 16
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 17
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 18
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 20
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 22
16 33
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 23
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 24
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 25
20 29
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 26
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 27
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 28
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 30
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 31
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 32
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 34
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 35
19 30
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla