Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi
Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Zemin halıları, zemin kaplamaları ya da duvar yüzeylerinde yırtılmış veya soyulmuş bölümler onarılıyor mu?          
Cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar var mı?          
Tırabzan ayakları arasında düşmeyi önleyecek kapalı bloklar var mı?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Tesiste içme suyu bulunuyor mu?          
Çalışanların için yemek yeme yeri mevcut mu?          
TERTİP-DÜZEN VE HİJYEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra kullandıkları bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu vb. aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde mi?          
Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve işyerinde, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik amaçlı kullanılan ürünler ve kimyasallar uygun şekilde depolanıyor mu?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çatıdan, duvarlardan ya da zeminlerden su sızıntısının olması engelleniyor mu?          
Küf mantarı oluşumu engelleniyor mu?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Çalışanların acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilme yapılmış ve hazırlanan kroki uygun yerlere asılmış mı?          
İşyerinin açık olduğu her saatte acil durum telefonu kullanılabilir durumda mı?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?          
Acil durumlar için kapsamlı ilk yardım çantası, sedye ve kurtarma araçları mevcut mu?          
Havuzlarda sertifikalı cankurtaran görev yapıyor mu?          
Cankurtaranların bulunduğu yer havuzun tamamını görebilecek konumda mı?          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an dışarı doğru açılabilir durumda tutuluyor mu?          
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ile basınçları periyodik olarak kontrol edilerek bakımları yapılıyor mu?          
Otomatik yangına müdahale sistemleri çalışır durumda ve bakımları yapılıyor mu?          
ELEKTRİK

 

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli spor aletlerinin, elektrik kaçaklarına karşı yalıtımları yapılmış mı?          
Elektrik tesisatında topraklama mevcut mu?          
Prizler ve elektrikli aletler ıslanma ihtimali olmayan yerlerde mi bulunuyor?          
Sauna ve buhar odalarında sıcaklık kontrolü sistemi bulunuyor mu?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde bakımı yetkili kişiler tarafından mı yapılmakta?          
SEKTÖRE ÖZEL RİSKLER Havuz tabanı, merdiven basamakları ve havuz kenarındaki gezinti alanları kir tutmayan, kolay temizlenebilen, hijyenik ve kaygan olmayan bir malzemeyle kaplı mı?          
Havuz içine giriş ve çıkışta güvenli giriş ve çıkış için gerekli düzenekler(havuz ipleri, can simidi, merdiven, korkuluk vb.) mevcut mu?          
Çevrede güvenlik için yeterince uyarı levhası var mı?          
Tesislerde, bütün kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmış mı?          
Havuzun su ile temas eden tüm yüzeyleri pürüzsüz, temizlenebilir, yosun oluşmasına izin vermeyen, açık renkli ve su geçirmez bir malzemeyle kaplı mı?          
Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu bir kişi görevlendirilmiş mi?          
Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunmakta mı?          
Soyunma yerleri,  duşlar ve tuvaletler mevcut mu ve buralar sürekli temiz tutulmakta mı?          
Soyunma-giyinme yerlerinde yeterli sayıda, temiz, paslanmamış dolaplar var mı ve düzenli olarak ilaçlanarak hijyen sağlanmakta mı?          
Soyunma yerlerinde, tuvaletlerde, duş yerlerinde havalandırma, aydınlatma ve ısıtma yeterli mi?          
Uyulacak kurallar göze çarpıcı afişler halinde bina içinde uygun yerlere asılmış mı?          
Yüzme havuzuna verilecek su fiziki ve bakteriyolojik özellikleriyle (Berrak, renksiz, kokusuz, tortusuz ve bakteriyolojik bakımdan temiz) içme suyu kalitesinde mi?          
Havuz suyunda serbest klor miktarı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” ’te belirtilen sınır değerleri geçmemekte mi?          
Havuz suyunun klor miktarı gün içinde kontrol edilmekte mi?        
Havuzun köşeleri kazaları engellemek için kavisli yapılmış mı?        
Havuzun etrafında ve bütün çevresi boyunca taşma oluğu bulunmakta mı?        
Havuzun kenarında karşılıklı en az 2 merdiven mevcut mu ve merdivenlerin iki yanında tırabzan var mı?        
Tırabzanlar, basamaklar ve havuzun içindeki dinlenme çıkıntıları açıkça görülebilir renklerde mi?        
Tırabzanlar, basamaklar ve havuzun içindeki dinlenme çıkıntıları bakımlı mı?        
Yeterli sayıda ve görülebilir yerlerde havuzun derinliğini gösterir yazılar var mı?          
Su derinliğinde ani değişimler ya da dik eğimler için önlem alınmış mı?          
MAKİNELER VE SPOR EKİPMANLARI Tüm makineler için, makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcut mu?          
Tüm makineler kullanma kılavuzuna göre kullanılmakta mı?          
Çalışanlar ve müşteriler makinelerin güvenli kullanımı konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Halter ve ağırlık makinelerinde kullanılan bağlantı elemanları uygun ve doğru şekilde kullanılmakta mı?          
Makine ve ekipmanların yanında ilgili güvenlik uyarıları, güvenli çalışma yükleri ve kullanım talimatları gösterilmiş mi?          
Makine ve ekipmanların üzerinde CE uygunluk işareti bulunuyor mu?          
Makine ve ekipmanların durumu kontrol edilmekte ve bakımları yapılmakta mı?          
Bozulan makinelere uyarı asılarak tamiri yapılana kadar kullanım dışı olduğu belirtiliyor mu?          
Makineler ve ekipmanlar çalışma alanına düzenli yerleştirilmiş mi ve çalışma alanı düzenli ve temiz tutulmakta mı?          
KİMYASALLAR  İşletme tehlikeli olmayan veya az tehlikeli kimyasallara öncelik veriyor mu?          
Tehlikeli kimyasalların işletmenin koşullarına göre nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan talimatlar bulunmakta mı?          
 Kirliliğe sebep olan kimyasalların kaynağına yakın bir yere aspiratörler yerleştirilmiş mi?          
 Çalışanların kimyasallarla yaptıkları çalışma biçiminin önemli bir sağlık riski teşkil edip etmediği kontrol ediliyor mu?          
Tehlikeli kimyasallarla çalışanlar mevcut riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanlar kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerektiğinde kullanmakta mı?          
Çalışanların cildi suyla günde iki saatten fazla doğrudan temas edip etmediği kontrol ediliyor mu?          
 Tam olarak ortadan kaldırılamayan gazların üretimine sebep olan süreçler için güvenlik önlemleri alınmış mı?          
 Çalışanların;  sprey kullanımı, dökülme ya da bir sıvının buharlaşması durumunda cildi tahriş edebilecek ya da giysileri aşındırarak cilde işleyebilecek kimyasallarla çalışmadığı kontrol ediliyor mu?          
Karıştırılarak kullanılmaması gereken kimyasallar konusunda çalışanlar bilgi sahibi mi?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanmakta mı?          
İşyerinde yürütülen işler ile ilgili çalışanların da görüşleri alınmakta ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları desteklenmekte mi?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak bilmekte mi?          
Çalışanların iş yükü ve yorgunlukları kontrol edilmekte mi?          
GÜRÜLTÜ Dışarıdan ve diğer insanlardan kaynaklanan gürültünün rahatsız edici seviyede olmadığı kontrol ediliyor mu?          
Makine ve tesisatlardan gelen gürültünün rahatsız edici seviyede olmadığı kontrol ediliyor mu?          
Gürültülü odalarda ses yalıtımı bulunmakta mı?          
BİYOLOJİK RİSKLER Hem düzenli olarak hem de risk oluşturan maddelerle  (kan, kirli malzemeler vb.)temastan sonra çalışanlar ellerini yıkamakta mı?          
Çalışanlar çöplerin ve kirli malzemelerin taşınmasında hijyen kurallarına dikkat etmekte mi?          
Hijyen standartları ve ilkyardım yöntemlerine uyulmakta mı?          
Küf mantarı ve küf kokusu bulunmadığı gözlemleniyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılmakta mı?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte mi?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellenmekte  mi?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmakta mı?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmekte mi?          
BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM

 

Çalışanlar ilkyardım eğitimi almış mı?          
Spor eğitmenleri antrenörlük belgesine sahip mi?          
Cankurtaranlar ilgili bir müesseseden alınan güncel, geçerli bir sertifikaya sahipler mi?          
Cankurtaranlar  temel yaşam desteği vermek konusunda eğitime sahip mi?          
Cankurtaranlar  telefonlar, portatif telsizler, düdükler gibi acil iletişim araçlarını kullanma konusunda yeterli bilgiye sahip mi?          
Cankurtaranlar yasal yükümlülüklerini bilmekte mi?          
Çalışanlara işyerine özgü prosedürler ve acil durumlarla ilgili hizmet içi eğitim uygulanmış mı?          
Çalışanlara kullandıkları ekipmanların doğru ve güvenli kullanımı hakkında eğitim ve gerekli talimatlar verilmiş mi?          

Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
3/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
4/36
Neden Güvenlik Kültürü?
5/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
6/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
7/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
8/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
9/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
İş Güvenliği Kültürü
12/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
13/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
14/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
15/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
19/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
20/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
22/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
23/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
24/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
25/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
30/36
1542 Kişinin Katili Kim?
31/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
32/36
İş Kazalarının Nedenleri
33/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
34/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
35/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 1
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 3
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 4
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 5
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 6
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 7
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 8
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 9
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 10
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
İş Güvenliği Kültürü 12
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 13
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 14
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 15
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 17
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 19
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 20
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
16 33
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 22
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 23
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 24
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 25
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 26
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 28
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 30
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 31
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 32
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 33
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 34
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 35
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 36
25 24

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Stresle Mücadele
1/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
2/23
Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi 1
3/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
4/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
5/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
6/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
8/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
9/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
10/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
11/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
12/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
13/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
14/23
Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi 2
15/23
Mobbingle Mücadele
16/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
17/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
18/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
19/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
20/23
Mobbing Psikolojik Terör!
21/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
22/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
23/23

Sonuçlar

Stresle Mücadele 1
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 2
6 9
Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi 3 3
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 4
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 5
9 6
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 6
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 7
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 8
4 11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 9
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 10
6 9
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 11
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 12
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 13
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 14
8 7
Havuz ve Spor Tesisleri için Kontrol Listesi 4 15
7 8
Mobbingle Mücadele 16
2 13
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 17
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 18
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 19
9 6
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 20
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 21
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 22
5 10
Yaşama Hakkınızı Koruyun 23
9 6

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
1/11
Neden Meslek Hastalığı?
2/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
3/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
4/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
6/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
9/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 1
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 2
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 3
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 4
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 6
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 7
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 9
8 7
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 10
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
8
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × one =

Önceki Yayın
İş Güvenliği Kültürü ve İşverenler

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği

Sonraki Yayın
Yaşam Hattı

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Nasıl Seçilir?

İlgili Yayınlar
Total
8
Share