Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği | Nig Akademi

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSG Eğitimi

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL

DURUMLAR

Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış mıdır?        
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki tüm cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş midir? Yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış mıdır ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki kapalı mekânlar düzenli olarak havalandırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda; insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültü rahatsız edici düzeyde midir?          
Özel güvenlik bürolarındaki ve hizmet verilen alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen alanlarda, özel güvenlik görevlisinin yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen yüksek riskli çalışma alanlarında kapalı devre kamera sistemi kurulmuş mudur?          
ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİNE BAĞLI ÖZEL DURUMLAR Özellikle hastaneler, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik hizmeti verilen çok hareketli yerlerde özel güvenlik görevlisinin can güvenliğini sağlayacak güvenlik tedbirleri (şifreli kapılar, girişler vb.) alınmış mıdır?          
Özel güvenlik görevlisinin diğer kişilerle (meslektaşı, genel kolluk kuvveti, işvereni vb.) anında ve hızlı haberleşme imkanı (telefon, telsiz, alarm sistemi gibi) sağlanmış mıdır?           
Haberleşme cihazlarının kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mıdır ve bu cihazların çalışır durumda olduğu sıkça kontrol edilmekte midir?          
Özel güvenlik görevlilerinin yalnız çalıştırılmasından mümkün olduğu ölçüde kaçınılmakta mıdır?          
Köpekli korumanın sağlandığı yerlerde bu hayvanların sağlık durumu düzenli olarak izlenmekte midir, ağızlık ve burunluk kullanımı ile ilgili kurallara uyulmakta mıdır?          
Silahlı korumanın sağlandığı yerlerde bulundurulan silahlar uygun ortamlarda muhafaza edilmekte midir ve bakımları uzman personel tarafından düzenli olarak yapılmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlisine tahsis edilen silah/mühimmatlara ilişkin uygunsuz durumlar ilgili birimlere iletilmekte midir, kişi, silahın muhafazası ile ilgili kurallara uymakta mıdır,  silahın başka şahısların eline geçmesini önleyecek tüm tedbirleri almakta mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen açık alanların çevresinde çalışanı yaralayabilecek nitelikte kayma ve düşmelerin olabileceği alanlar belirlenmiş midir ve gerekli önlemler alınmış mıdır?          
ASANSÖRLER

(özel güvenlik büroları ve özel güvenlik görevlilerinin hizmet verdiği alanlarda mevcut ise)

Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansörlerin kontrolleri ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmekte midir?          
EKRANLI ARAÇLAR Özel güvenlik bürolarında kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş midir?          
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmakta mıdır?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Özel güvenlik bürolarında kullanılan makine/ekipmanlar için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş midir ve makineler kılavuza uygun olarak kullanılmakta mıdır?          
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mıdır?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmakta mıdır?          
Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar gerekli önlemler alınarak kullanılmakta mıdır?          
Tarayıcılar veya X-ray cihazları özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılmakta mıdır?          
Dış alanlarda görev yapan devriyeler için yeterli sayıda el feneri bulundurulmakta mıdır?          
Tarayıcı veya X-ray cihazları ile kontrol edilen bölgelere, uyarıcı panolar/güvenlik ve sağlık işaretleri yerleştirilmiş midir?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

 

Özel güvenlik görevlilerine atış esnasında kullanmak üzere; göz, kafa ve kulak koruyucular gibi kişisel koruyucu donanımlar sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlilerine uygun iş kıyafeti ile ayakkabı temin edilmekte midir ve kullanılması sağlanmakta mıdır?          
Açık alanda görev yapan özel güvenlik görevlileri için soğuğa veya güneş ışığına maruziyeti önleyecek/azaltacak giysi/ekipman temin edilmekte midir ve kullanılması sağlanmakta mıdır?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmekte midir?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş midir?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Özel güvenlik görevlilerinin uzun süre aynı pozisyonda veya uzun süre hareketsiz çalışması engellenmekte midir?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanı sağlanmakta mıdır?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Zorunlu olmadığı durumlarda yüksekte çalışmaktan kaçınılmakta mıdır?          
Özel güvenlik faaliyeti dışında kalan ve yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılmakta mıdır?          
ELEKTRİK Açık bir şekilde elektrik tehlikesi bulunan alanlarda hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin bu alanlardan uzak ve güvenli bir yerde çalışmaları sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş midir ve bu kutulara yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda açıkta kablo bulunmakta mıdır? Prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte midir?          
ACİL DURUMLAR

VE

YANGIN

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda görünür yerlere asılmış mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda belirli yerlerde yangın söndürücüleri mevcut mudur, son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmekte midir?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası/dolabı, acil durumlar için kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulmakta mıdır?        
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli midir ve bu kapılar dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mıdır?        
Özel güvenlik görevlileri yangın alarmları, kontrollü tahliye vb. konularda eğitilmiş midir?        
PSİKOSOSYAL ETKENLER VE

STRES

Özel güvenlik görevlilerine, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmekte midir?          
Özel güvenlik görevlileri, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmekte midir?          
Silahlı koruma sağlayan özel güvenlik görevlileri için psikolojik testler yaptırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlileri ile işveren(ler)  arasında iyi bir iletişim sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlileri, yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mıdır?          
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma programları belirlenmiş midir?          
 

Online İSG Eğitimi

KAZALAR ve HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılmakta mıdır?          
Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izlenmekte midir ve bu çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçirilmekte midir?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte midir?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte midir?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi ile bulaşıcı hastalıklardan korunmaları konusunda bilgi verilmiş midir?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş midir?          
Özel güvenlik görevlileri, olaylar karşısında verilen talimat ve alınan eğitim doğrultusunda hareket etmekte midir?          
Silahlı koruma hizmeti sunan özel güvenlik görevlileri, silahlarını, alınan eğitim ve verilen talimatlara uygun olarak kullanmaları hususunda talimatlandırılmış mıdır?          
Özel güvenlik görevlisinin hizmet sunduğu alanlardaki potansiyel tehlikeler, işyeri içerisindeki güvenli ulaşım yolları vb. konularda özel güvenlik görevlisi bilgilendirilmiş midir?          
Çalışanlar, X Ray cihazlarının kullanılması konusunda eğitilmiş ve bu cihazların yanlış kullanımının neden olacağı riskler hakkında bilgilendirilmiş midir?          
Özel güvenlik görevlileri işyerinde kişisel güvenlik konusunda eğitilmiş midir?          
Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş midir?          

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
1/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
2/36
İş Kazalarının Nedenleri
3/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
4/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
6/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
7/36
Neden Güvenlik Kültürü?
8/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
9/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
10/36
1542 Kişinin Katili Kim?
11/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
12/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
16/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
19/36
İş Kazalarının Nedenleri!
20/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
21/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
22/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
İş Güvenliği Kültürü
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
28/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
29/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
30/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
32/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
33/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
34/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
35/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
36/36

Results

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 1
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 2
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 3
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 4
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 5
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 6
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 7
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 8
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 9
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 10
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 11
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 12
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 14
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 16
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 17
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 19
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 20
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 21
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 22
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 23
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
İş Güvenliği Kültürü 25
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 28
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 30
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 31
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 32
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 33
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 34
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 35
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
1/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
2/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
7/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
8/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 11/11

Results

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 1
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 2
8 7
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 3
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 5
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 7
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 8
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 9
3 12
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 11
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla