Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Özel Güvenlik Faaliyetleri Kontrol Listesi

Özel Güvenlik Faaliyetleri Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Özel Güvenlik Faaliyetleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Özel Güvenlik Faaliyetleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL

DURUMLAR

Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış mıdır?        
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki tüm cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş midir? Yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış mıdır ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki kapalı mekânlar düzenli olarak havalandırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda; insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültü rahatsız edici düzeyde midir?          
Özel güvenlik bürolarındaki ve hizmet verilen alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen alanlarda, özel güvenlik görevlisinin yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen yüksek riskli çalışma alanlarında kapalı devre kamera sistemi kurulmuş mudur?          
ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİNE BAĞLI ÖZEL DURUMLAR Özellikle hastaneler, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik hizmeti verilen çok hareketli yerlerde özel güvenlik görevlisinin can güvenliğini sağlayacak güvenlik tedbirleri (şifreli kapılar, girişler vb.) alınmış mıdır?          
Özel güvenlik görevlisinin diğer kişilerle (meslektaşı, genel kolluk kuvveti, işvereni vb.) anında ve hızlı haberleşme imkanı (telefon, telsiz, alarm sistemi gibi) sağlanmış mıdır?           
Haberleşme cihazlarının kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mıdır ve bu cihazların çalışır durumda olduğu sıkça kontrol edilmekte midir?          
Özel güvenlik görevlilerinin yalnız çalıştırılmasından mümkün olduğu ölçüde kaçınılmakta mıdır?          
Köpekli korumanın sağlandığı yerlerde bu hayvanların sağlık durumu düzenli olarak izlenmekte midir, ağızlık ve burunluk kullanımı ile ilgili kurallara uyulmakta mıdır?          
Silahlı korumanın sağlandığı yerlerde bulundurulan silahlar uygun ortamlarda muhafaza edilmekte midir ve bakımları uzman personel tarafından düzenli olarak yapılmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlisine tahsis edilen silah/mühimmatlara ilişkin uygunsuz durumlar ilgili birimlere iletilmekte midir, kişi, silahın muhafazası ile ilgili kurallara uymakta mıdır,  silahın başka şahısların eline geçmesini önleyecek tüm tedbirleri almakta mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen açık alanların çevresinde çalışanı yaralayabilecek nitelikte kayma ve düşmelerin olabileceği alanlar belirlenmiş midir ve gerekli önlemler alınmış mıdır?          
ASANSÖRLER

(özel güvenlik büroları ve özel güvenlik görevlilerinin hizmet verdiği alanlarda mevcut ise)

Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansörlerin kontrolleri ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmekte midir?          
EKRANLI ARAÇLAR Özel güvenlik bürolarında kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş midir?          
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmakta mıdır?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Özel güvenlik bürolarında kullanılan makine/ekipmanlar için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş midir ve makineler kılavuza uygun olarak kullanılmakta mıdır?          
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mıdır?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmakta mıdır?          
Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar gerekli önlemler alınarak kullanılmakta mıdır?          
Tarayıcılar veya X-ray cihazları özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılmakta mıdır?          
Dış alanlarda görev yapan devriyeler için yeterli sayıda el feneri bulundurulmakta mıdır?          
Tarayıcı veya X-ray cihazları ile kontrol edilen bölgelere, uyarıcı panolar/güvenlik ve sağlık işaretleri yerleştirilmiş midir?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

 

Özel güvenlik görevlilerine atış esnasında kullanmak üzere; göz, kafa ve kulak koruyucular gibi kişisel koruyucu donanımlar sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlilerine uygun iş kıyafeti ile ayakkabı temin edilmekte midir ve kullanılması sağlanmakta mıdır?          
Açık alanda görev yapan özel güvenlik görevlileri için soğuğa veya güneş ışığına maruziyeti önleyecek/azaltacak giysi/ekipman temin edilmekte midir ve kullanılması sağlanmakta mıdır?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmekte midir?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş midir?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Özel güvenlik görevlilerinin uzun süre aynı pozisyonda veya uzun süre hareketsiz çalışması engellenmekte midir?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanı sağlanmakta mıdır?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Zorunlu olmadığı durumlarda yüksekte çalışmaktan kaçınılmakta mıdır?          
Özel güvenlik faaliyeti dışında kalan ve yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılmakta mıdır?          
ELEKTRİK Açık bir şekilde elektrik tehlikesi bulunan alanlarda hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin bu alanlardan uzak ve güvenli bir yerde çalışmaları sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş midir ve bu kutulara yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda açıkta kablo bulunmakta mıdır? Prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte midir?          
ACİL DURUMLAR

VE

YANGIN

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda görünür yerlere asılmış mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda belirli yerlerde yangın söndürücüleri mevcut mudur, son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmekte midir?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası/dolabı, acil durumlar için kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulmakta mıdır?        
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli midir ve bu kapılar dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mıdır?        
Özel güvenlik görevlileri yangın alarmları, kontrollü tahliye vb. konularda eğitilmiş midir?        
PSİKOSOSYAL ETKENLER VE

STRES

Özel güvenlik görevlilerine, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmekte midir?          
Özel güvenlik görevlileri, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmekte midir?          
Silahlı koruma sağlayan özel güvenlik görevlileri için psikolojik testler yaptırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlileri ile işveren(ler)  arasında iyi bir iletişim sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlileri, yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mıdır?          
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma programları belirlenmiş midir?          
 

KAZALAR ve HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılmakta mıdır?          
Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izlenmekte midir ve bu çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçirilmekte midir?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte midir?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte midir?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi ile bulaşıcı hastalıklardan korunmaları konusunda bilgi verilmiş midir?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş midir?          
Özel güvenlik görevlileri, olaylar karşısında verilen talimat ve alınan eğitim doğrultusunda hareket etmekte midir?          
Silahlı koruma hizmeti sunan özel güvenlik görevlileri, silahlarını, alınan eğitim ve verilen talimatlara uygun olarak kullanmaları hususunda talimatlandırılmış mıdır?          
Özel güvenlik görevlisinin hizmet sunduğu alanlardaki potansiyel tehlikeler, işyeri içerisindeki güvenli ulaşım yolları vb. konularda özel güvenlik görevlisi bilgilendirilmiş midir?          
Çalışanlar, X Ray cihazlarının kullanılması konusunda eğitilmiş ve bu cihazların yanlış kullanımının neden olacağı riskler hakkında bilgilendirilmiş midir?          
Özel güvenlik görevlileri işyerinde kişisel güvenlik konusunda eğitilmiş midir?          
Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş midir?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
2/36
1542 Kişinin Katili Kim?
3/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
4/36
Neden Güvenlik Kültürü?
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
7/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
12/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
13/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
16/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
17/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
18/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
24/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
25/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
İş Kazalarının Nedenleri
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
32/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
33/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 2
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 3
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 4
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 5
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 7
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 8
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 9
24 25
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 11
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 12
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 13
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 14
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 16
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 17
25 24
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 18
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 19
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 22
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 24
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 25
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 26
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 28
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 30
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 32
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 33
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 34
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 36
26 23

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla