Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi
Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL

DURUMLAR

Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış mıdır?        
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki tüm cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş midir? Yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış mıdır ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki kapalı mekânlar düzenli olarak havalandırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda; insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültü rahatsız edici düzeyde midir?          
Özel güvenlik bürolarındaki ve hizmet verilen alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen alanlarda, özel güvenlik görevlisinin yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen yüksek riskli çalışma alanlarında kapalı devre kamera sistemi kurulmuş mudur?          
ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİNE BAĞLI ÖZEL DURUMLAR Özellikle hastaneler, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik hizmeti verilen çok hareketli yerlerde özel güvenlik görevlisinin can güvenliğini sağlayacak güvenlik tedbirleri (şifreli kapılar, girişler vb.) alınmış mıdır?          
Özel güvenlik görevlisinin diğer kişilerle (meslektaşı, genel kolluk kuvveti, işvereni vb.) anında ve hızlı haberleşme imkanı (telefon, telsiz, alarm sistemi gibi) sağlanmış mıdır?           
Haberleşme cihazlarının kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mıdır ve bu cihazların çalışır durumda olduğu sıkça kontrol edilmekte midir?          
Özel güvenlik görevlilerinin yalnız çalıştırılmasından mümkün olduğu ölçüde kaçınılmakta mıdır?          
Köpekli korumanın sağlandığı yerlerde bu hayvanların sağlık durumu düzenli olarak izlenmekte midir, ağızlık ve burunluk kullanımı ile ilgili kurallara uyulmakta mıdır?          
Silahlı korumanın sağlandığı yerlerde bulundurulan silahlar uygun ortamlarda muhafaza edilmekte midir ve bakımları uzman personel tarafından düzenli olarak yapılmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlisine tahsis edilen silah/mühimmatlara ilişkin uygunsuz durumlar ilgili birimlere iletilmekte midir, kişi, silahın muhafazası ile ilgili kurallara uymakta mıdır,  silahın başka şahısların eline geçmesini önleyecek tüm tedbirleri almakta mıdır?          
Özel güvenlik hizmeti verilen açık alanların çevresinde çalışanı yaralayabilecek nitelikte kayma ve düşmelerin olabileceği alanlar belirlenmiş midir ve gerekli önlemler alınmış mıdır?          
ASANSÖRLER

(özel güvenlik büroları ve özel güvenlik görevlilerinin hizmet verdiği alanlarda mevcut ise)

Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansörlerin kontrolleri ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmekte midir?          
EKRANLI ARAÇLAR Özel güvenlik bürolarında kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş midir?          
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmakta mıdır?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Özel güvenlik bürolarında kullanılan makine/ekipmanlar için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş midir ve makineler kılavuza uygun olarak kullanılmakta mıdır?          
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mıdır?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmakta mıdır?          
Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar gerekli önlemler alınarak kullanılmakta mıdır?          
Tarayıcılar veya X-ray cihazları özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılmakta mıdır?          
Dış alanlarda görev yapan devriyeler için yeterli sayıda el feneri bulundurulmakta mıdır?          
Tarayıcı veya X-ray cihazları ile kontrol edilen bölgelere, uyarıcı panolar/güvenlik ve sağlık işaretleri yerleştirilmiş midir?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

 

Özel güvenlik görevlilerine atış esnasında kullanmak üzere; göz, kafa ve kulak koruyucular gibi kişisel koruyucu donanımlar sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlilerine uygun iş kıyafeti ile ayakkabı temin edilmekte midir ve kullanılması sağlanmakta mıdır?          
Açık alanda görev yapan özel güvenlik görevlileri için soğuğa veya güneş ışığına maruziyeti önleyecek/azaltacak giysi/ekipman temin edilmekte midir ve kullanılması sağlanmakta mıdır?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmekte midir?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş midir?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Özel güvenlik görevlilerinin uzun süre aynı pozisyonda veya uzun süre hareketsiz çalışması engellenmekte midir?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanı sağlanmakta mıdır?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Zorunlu olmadığı durumlarda yüksekte çalışmaktan kaçınılmakta mıdır?          
Özel güvenlik faaliyeti dışında kalan ve yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılmakta mıdır?          
ELEKTRİK Açık bir şekilde elektrik tehlikesi bulunan alanlarda hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin bu alanlardan uzak ve güvenli bir yerde çalışmaları sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş midir ve bu kutulara yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş midir?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda açıkta kablo bulunmakta mıdır? Prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte midir?          
ACİL DURUMLAR

VE

YANGIN

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda görünür yerlere asılmış mıdır?          
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda belirli yerlerde yangın söndürücüleri mevcut mudur, son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol edilmekte midir?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası/dolabı, acil durumlar için kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulmakta mıdır?        
Özel güvenlik büroları ve hizmet verilen alanlarda yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli midir ve bu kapılar dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mıdır?        
Özel güvenlik görevlileri yangın alarmları, kontrollü tahliye vb. konularda eğitilmiş midir?        
PSİKOSOSYAL ETKENLER VE

STRES

Özel güvenlik görevlilerine, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmekte midir?          
Özel güvenlik görevlileri, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmekte midir?          
Silahlı koruma sağlayan özel güvenlik görevlileri için psikolojik testler yaptırılmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlileri ile işveren(ler)  arasında iyi bir iletişim sağlanmakta mıdır?          
Özel güvenlik görevlileri, yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mıdır?          
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma programları belirlenmiş midir?          
 

KAZALAR ve HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılmakta mıdır?          
Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izlenmekte midir ve bu çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçirilmekte midir?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmekte midir?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte midir?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi ile bulaşıcı hastalıklardan korunmaları konusunda bilgi verilmiş midir?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş midir?          
Özel güvenlik görevlileri, olaylar karşısında verilen talimat ve alınan eğitim doğrultusunda hareket etmekte midir?          
Silahlı koruma hizmeti sunan özel güvenlik görevlileri, silahlarını, alınan eğitim ve verilen talimatlara uygun olarak kullanmaları hususunda talimatlandırılmış mıdır?          
Özel güvenlik görevlisinin hizmet sunduğu alanlardaki potansiyel tehlikeler, işyeri içerisindeki güvenli ulaşım yolları vb. konularda özel güvenlik görevlisi bilgilendirilmiş midir?          
Çalışanlar, X Ray cihazlarının kullanılması konusunda eğitilmiş ve bu cihazların yanlış kullanımının neden olacağı riskler hakkında bilgilendirilmiş midir?          
Özel güvenlik görevlileri işyerinde kişisel güvenlik konusunda eğitilmiş midir?          
Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş midir?          

Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
2/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
3/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
5/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
6/36
Neden Güvenlik Kültürü?
7/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
10/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
14/36
İş Güvenliği Kültürü
15/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
16/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
17/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
18/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
19/36
İş Kazalarının Nedenleri
20/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
21/36
İş Kazalarının Nedenleri!
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
24/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
27/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
28/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
29/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
30/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
31/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
32/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
36/36

Sonuçlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 2
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 3
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 5
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 6
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 7
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
16 33
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 10
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 11
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 13
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 14
22 27
İş Güvenliği Kültürü 15
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 16
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 17
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 18
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 19
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 20
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 21
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 22
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 24
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 25
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 27
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 29
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 30
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 31
19 30
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 32
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 35
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Stresle Mücadele
1/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
2/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
3/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
4/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
5/23
Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi 5
6/23
Mobbingle Mücadele
7/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
8/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
9/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
10/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
11/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
12/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
13/23
Mobbing Psikolojik Terör!
14/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
15/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
16/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
17/23
Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi 6
18/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
19/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
20/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
22/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
23/23

Sonuçlar

Stresle Mücadele 1
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 3
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 4
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 5
9 6
Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi 7 6
8 7
Mobbingle Mücadele 7
2 13
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 8
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 9
4 11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 10
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 11
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 12
6 9
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 13
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 14
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 15
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 16
9 6
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 17
8 7
Özel Güvenlik Faaliyetlerinde Kontrol Listesi 8 18
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 19
5 10
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 20
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 22
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 23
9 6

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
1/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
2/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
7/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
8/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
9/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
11/11

Sonuçlar

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 1
3 12
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 2
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 3
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 6
8 7
Ramazanda iş Güvenliği 7
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 8
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 9
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
2
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri

İlgili Yayınlar
Total
2
Share