Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kasaplar için Kontrol Listesi

Kasaplar için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Kasaplar için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kasaplar için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?          
Çalışanlar temizlik malzemelerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı?          
Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Kasap dükkanı içerisindeki sıcaklık, nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
İlgili kişilere uygun iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, soğuk hava deposunda buzlanmaya dikkat etmeleri ve buzlanma görüldüğünde giderilmesi konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Bütün bölümlerdeki yerler, günde bir kaç defa temizleniyor mu?          
Kasap dükkanı içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
Çalışma ortamı, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?.        
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan bulunuyor mu?        
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmekte mi?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
MAKİNALAR (Kesiciler, doğrayıcılar, kıyma makinaları, şerit testereler) Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bütün makinalarda uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılıyor mu?          
Çalışanların kesici ve/veya delici nitelikteki alet ve ekipmanlardan zarar görmemeleri için uygun nitelikte eldiven ve önlükler temin edilmekte mi?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
HİJYEN Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalara toplanmakta ve ağızları bağlı olarak bulundurulmakta mı?          
Atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
Et artıkları ve kanın yere dökülmesi engelleniyor mu?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmış mı?          
Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizleniyor mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
ACİL DURUMLAR Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar uygun ve kaymaz ayakkabılar giyiyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışma sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili ergonomi prensipleri dikkate alınıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar kullanılan araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?      

 

   
Çalışanlar kesilmelerden, delinmelerden dolayı oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çıraklar makinaların nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
3/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
4/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
7/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
10/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
11/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
12/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
14/36
1542 Kişinin Katili Kim?
15/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
16/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
17/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
18/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
19/36
Neden Güvenlik Kültürü?
20/36
İş Kazalarının Nedenleri
21/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
23/36
İş Kazalarının Nedenleri!
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
29/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
30/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
31/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
34/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 3
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 4
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
16 33
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 6
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 7
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 8
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 10
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 11
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 12
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 13
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 14
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 15
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 16
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 17
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 18
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 19
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 20
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 21
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 22
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 23
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 24
26 23
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 27
19 30
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 29
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 30
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 31
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 32
20 29
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 34
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 35
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla