Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kasaplar için Kontrol Listesi

Kasaplar için Kontrol Listesi
Kasaplar için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

Kasaplar için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Çağrı Tasarım Kampanya

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?          
Çalışanlar temizlik malzemelerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı?          
Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Kasap dükkanı içerisindeki sıcaklık, nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
İlgili kişilere uygun iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, soğuk hava deposunda buzlanmaya dikkat etmeleri ve buzlanma görüldüğünde giderilmesi konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Bütün bölümlerdeki yerler, günde bir kaç defa temizleniyor mu?          
Kasap dükkanı içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
Çalışma ortamı, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?.        
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan bulunuyor mu?        
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmekte mi?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
MAKİNALAR (Kesiciler, doğrayıcılar, kıyma makinaları, şerit testereler) Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bütün makinalarda uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılıyor mu?          
Çalışanların kesici ve/veya delici nitelikteki alet ve ekipmanlardan zarar görmemeleri için uygun nitelikte eldiven ve önlükler temin edilmekte mi?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
HİJYEN Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalara toplanmakta ve ağızları bağlı olarak bulundurulmakta mı?          
Atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
Et artıkları ve kanın yere dökülmesi engelleniyor mu?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmış mı?          
Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizleniyor mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
ACİL DURUMLAR Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar uygun ve kaymaz ayakkabılar giyiyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışma sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili ergonomi prensipleri dikkate alınıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar kullanılan araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?      

 

   
Çalışanlar kesilmelerden, delinmelerden dolayı oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çıraklar makinaların nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?          

Kasaplar için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
1/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
4/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
5/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
7/36
Neden Güvenlik Kültürü?
8/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
9/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
10/36
İş Güvenliği Kültürü
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
13/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
14/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
16/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
18/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
19/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
22/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
23/36
İş Kazalarının Nedenleri!
24/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
25/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
26/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
27/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
28/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
29/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
30/36
İş Kazalarının Nedenleri
31/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
32/36
1542 Kişinin Katili Kim?
33/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
34/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
35/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
36/36

Sonuçlar

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 1
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 2
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 4
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 5
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 6
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 7
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 8
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 9
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 10
22 27
İş Güvenliği Kültürü 11
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 13
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 14
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 15
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 16
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 17
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 18
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 19
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 20
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 22
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 23
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 24
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25
26 23
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 26
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 27
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 28
20 29
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 30
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 31
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 32
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 33
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 34
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 35
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
1/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
2/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
3/23
Kasaplar için Kontrol Listesi 1
4/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
5/23
Mobbing Psikolojik Terör!
6/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
7/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
8/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
9/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
10/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
11/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
12/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
13/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
14/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
15/23
Kasaplar için Kontrol Listesi 2
16/23
Mobbingle Mücadele
17/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
18/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
20/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
21/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
22/23
Stresle Mücadele
23/23

Sonuçlar

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 1
6 9
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 2
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 3
8 7
Kasaplar için Kontrol Listesi 3 4
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 5
4 11
Mobbing Psikolojik Terör! 6
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 7
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 8
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 9
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 10
5 10
Yaşama Hakkınızı Koruyun 11
9 6
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 12
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 13
9 6
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 14
9 6
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 15
8 7
Kasaplar için Kontrol Listesi 4 16
7 8
Mobbingle Mücadele 17
2 13
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 18
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 20
6 9
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 21
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 22
8 7
Stresle Mücadele 23
7 8

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
1/11
Ramazanda iş Güvenliği
2/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
3/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
4/11
Neden Meslek Hastalığı?
5/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
6/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
9/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
11/11

Sonuçlar

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 1
8 7
Ramazanda iş Güvenliği 2
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 3
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 4
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 5
5 10
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 6
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 7
3 12
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 9
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − 18 =

Önceki Yayın
Güvenlik Kültürü Neden Önemlidir?

Ofislerde İş Güvenliği

Sonraki Yayın
Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri

İlgili Yayınlar
Total
1
Share