Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kasaplar için Kontrol Listesi

Kasaplar için Kontrol Listesi
Kasaplar için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kasaplar için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?          
Çalışanlar temizlik malzemelerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınmış mı?          
Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Kasap dükkanı içerisindeki sıcaklık, nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
İlgili kişilere uygun iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, soğuk hava deposunda buzlanmaya dikkat etmeleri ve buzlanma görüldüğünde giderilmesi konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Bütün bölümlerdeki yerler, günde bir kaç defa temizleniyor mu?          
Kasap dükkanı içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
Çalışma ortamı, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?.        
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan bulunuyor mu?        
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmekte mi?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
MAKİNALAR (Kesiciler, doğrayıcılar, kıyma makinaları, şerit testereler) Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bütün makinalarda uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılıyor mu?          
Çalışanların kesici ve/veya delici nitelikteki alet ve ekipmanlardan zarar görmemeleri için uygun nitelikte eldiven ve önlükler temin edilmekte mi?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
HİJYEN Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalara toplanmakta ve ağızları bağlı olarak bulundurulmakta mı?          
Atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
Et artıkları ve kanın yere dökülmesi engelleniyor mu?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmış mı?          
Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizleniyor mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
ACİL DURUMLAR Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar uygun ve kaymaz ayakkabılar giyiyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışma sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili ergonomi prensipleri dikkate alınıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar kullanılan araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?      

 

   
Çalışanlar kesilmelerden, delinmelerden dolayı oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çıraklar makinaların nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?          

Kasaplar için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Atık Yönetimi Yönetmeliği
1/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
2/36
Neden Güvenlik Kültürü?
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
5/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
6/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
7/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
8/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
9/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
İş Kazalarının Nedenleri
12/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
13/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
14/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
15/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
16/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
17/36
1542 Kişinin Katili Kim?
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
21/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
22/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
23/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
İş Kazalarının Nedenleri!
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
27/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
28/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
32/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
33/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
34/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

Atık Yönetimi Yönetmeliği 1
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 2
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 3
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 5
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 6
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 7
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 8
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 9
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 10
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 12
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 13
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 14
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 15
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 16
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 17
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 18
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 19
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 21
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 22
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 23
19 30
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 24
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 26
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 27
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 28
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 29
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 31
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 32
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 33
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 34
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 35
26 23
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
1/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
2/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/23
Stresle Mücadele
4/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
5/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
6/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
7/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
9/23
Kasaplar için Kontrol Listesi 5
10/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
11/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
12/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
13/23
Mobbingle Mücadele
14/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
15/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
16/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
17/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
18/23
Kasaplar için Kontrol Listesi 6
19/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
20/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
21/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
22/23
Mobbing Psikolojik Terör!
23/23

Sonuçlar

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 1
5 10
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 2
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
8 7
Stresle Mücadele 4
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 5
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 6
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 7
9 6
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 9
8 7
Kasaplar için Kontrol Listesi 7 10
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 11
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 12
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 13
6 9
Mobbingle Mücadele 14
2 13
Doğum ve Ölüm İzinleri 15
4 11
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 16
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 17
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 18
9 6
Kasaplar için Kontrol Listesi 8 19
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 20
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 21
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 22
6 9
Mobbing Psikolojik Terör! 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/11
Ramazanda iş Güvenliği
2/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
6/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
7/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
8/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
9/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
10/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/11

Sonuçlar

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 2
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 3
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 6
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 7
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 8
3 12
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 9
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 10
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Güvenlik Kültürü Neden Önemlidir?

Ofislerde İş Güvenliği

Sonraki Yayın
Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri

İlgili Yayınlar
Total
1
Share