Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi
Kargo Firmaları için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
        GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

 HİJYEN

 

Transfer merkezi yerleşimi, yapılan işe uygun olarak ve çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?        
Zemin hasar görmüş mü ve zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunuyor mu?          
Kayma-takılma-düşmeye neden olabilecek herhangi bir etmen veya gelişi güzel yerleştirilmiş kargolar var mı?          
Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde sıvı döküntü(su, yağ, kimyasal vb.) veya kargo kutularından kaynaklı sızıntı var mı?          
Merdiven genişlikleri, basamak yükseklikleri ve tırabzanlar uygun mu?          
Merdivenler ve rampalar korkuluklarla ve kaydırmazlarla donatılmış mı?          
Çalışma alanı, zemin, yollar, tezgâhlar, mahfazalar, raflar ve askılar düzenli ve temiz mi?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma alanında temizlik yapılan yerlerde kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Transfer alanı içerisindeki tehlikelere karşı uyarı işaretleri bulunmakta mı?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

HİJYEN

 

Uygun yerlerde yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunmakta mı?

         
Atık konteynerleri hasar görmemiş, düzgün ve içeriğine uygun şekilde işaretlenmiş mi?          
Çalışma alanında artık, dökük, kullanılmayan ve çalışmaya engel olabilecek malzeme ya da kargo bırakılmış mı?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
Çalışanların yeme-içme, temizlik, soyunma alanları temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Elleri ve vücudu gerektiğinde yıkayabilecek temiz lavabo ve duşlar mevcut mu?          
Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Kullanılan ekipman ve makineler için ayrı bir depolama alanı var mı?          
Yangın ve kazaları önlemek için transfer merkezinin etrafındaki çöp ve atıklar düzenli olarak uzaklaştırılıyor mu?          
Transfer alanı çatısının dayanımı ve özellikleri; ısı-rüzgâr-yağmur ve kara dayanıklı mı?          
Çalışma ortamında aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda çalışma yapılmaması sağlanıyor mu?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İşyeri çalışma ortamında sürekli açık tutulan araç giriş-çıkış kapılarından kaynaklı iklimsel koşullar (aşırı sıcak, nem, basınç, düşük sıcaklık, zararlı cereyan, vb.) çalışanlara rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Açık yükleme alanında çalışanlarda güneş ışığından kaynaklı radyasyona ya da aşırı soğuğa maruziyetin önüne geçilmiş mi?          
Suni aydınlatmalar ve lambalar zarar görmemiş, temiz ve çalışır halde bulunuyor mu? (Lambaların kontrolleri yapılıyor mu?)          
Gece vardiyasında çalışanlar için de gündüz çalışmasına eşit ve homojen şekilde yeterli suni aydınlatma sağlanmış mı?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Transfer araçlarından, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Çalışma ortamında toz maruziyetinin (organik, inorganik) önüne geçilmekte mi?          
İnsanlardan, transfer araçlarından, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Makine, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Tüm makine, konveyör ve ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu; bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Tüm makine, konveyör, alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Bütün makinelerin ve konveyörlerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olması sağlanıyor mu?          
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerin acil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?          
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makine ve ekipmanların düzenli bakım ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Bakım onarım işleri yetkin ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştiriliyor mu?          
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
ELEKTRİK

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Elektrik panolarında gerekli güvenlik ve uyarı ikaz levhaları bulunuyor mu?          
Elektrikle ilgili işler yetkili ve uzman kişilere yaptırılıyor mu?          
Elektrik panolarının önünde engel var mı ve önündeki zemin yalıtım malzemesiyle kaplanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt, omuz, el, bilek ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin taşınması, itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
Taşıma araçlarının çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmemesi sağlanıyor mu?          
Ağırlık merkezi sabit olmayan yüklerin taşınması işlemi kontrollü olarak yapılıyor mu?          
 

ERGONOMİ

 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun mu?          
Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren bedensel çalışmalar engelleniyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe, termal koşullara ve fizyolojik özelliklerine uygun iş kıyafetleri sağlanmış mı?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun ergonomik masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Oturarak yapılan çalışmalarda oturma duruşu uygun mu?          
Kullanılan ekipman çalışanın fizyolojik özelliklerine göre ayarlanabilir mi?          
Kas iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketleri önleyici tedbirler alınmış mı?          
Taşıma araçları ve paletler ergonomik mi?        
Taşıma araçları ve paletlerin çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmesi engelleniyor mu?        
Ekranlı aracın parlaklığı ve ekranın yapısı çalışanı olumsuz etkiliyor mu?        
Ekranlı araçlarla çalışma, çalışan sağlığı açısından uygun mu?        
KİMYASAL ve BİYOLOJİK ETMENLER

 

Kimyasal, biyolojik ya da zararlı madde taşıması yapılıyor mu?          
Zararlı kimyasallar ile çalışılıyor ise güvenli çalışma yöntemleri mi uygulanıyor?          
Biyolojik madde taşınması yapılıyor ise, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak düzenlemeler var mı?          
Kimyasal maddelere yetkisiz kişilerin erişimi engellenmiş mi?          
Kimyasalların kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) mevcut mu?          
Çalışanların kimyasallara/biyolojik maddelere doğrudan maruziyeti engellenmekte mi?          
Kimyasalların üzerinde içeriği, uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal/biyolojik madde maruziyetine karşı uygun KKD kullanılıyor mu?          
Taşınan kargolarda içeriği bilinmeyen herhangi bir sıvı ya da toz sızıntısı oluyor mu?          
Kimyasal/biyolojik atıklar ya da sızıntılar uygun şekilde imha ediliyor mu?          
İçeriği bilinmeyen ve kimyasal/biyolojik madde içeren kargoların (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor ve taşınıyor mu?          
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek maddeleri içeren kargoların ayrı yerlerde muhafaza edilmesi ve taşınması sağlanıyor mu?          
Taşınan kargolar içerdikleri kimyasallar/biyolojik maddelerden dolayı kuryeleri ya da transfer merkezi çalışanlarının sağlığını etkiliyor mu? (alerji, göz tahrişi, soluma, vb.)          
ACİL DURUMLAR

 

İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın söndürme ekipmanına ulaşım kolay, önünde engel ya da malzeme yok ve ihtiyaç halinde kullanıma hazır durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin

amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?

         
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis, vb.) görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Acil durumda iletişim telefonları çalışanlar tarafından biliniyor mu?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
İlkyardım dolabı mevcut mu ve içeriği uygun mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışma zamanı ile ilgili çalışanlara baskı uygulanıyor mu?          
Çalışanlar için uygun dinlenme alanları mevcut mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar ve ramak kala olaylar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Bütün taşınabilir merdivenler güvenli ve yapılan işler için uygun mu?          
Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanmakta mı?          
Taşınabilir merdivenlerin periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılmakta mı?          
Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?          
Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve tırabzanlar ile çevrilmiş mi?          
Yüksek istifleme yapılan bölümlerdeki yükler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
NAKLİYAT VE HAREKET
EDEN ARAÇLAR
Genel trafik ve yaya yolu birbirinden ayrılmış mı?          
Araçlar için ayrılan kapılardan yaya geçişi yapılmamakta olup yayaların çalışma ortamına giriş-çıkışı için işaretlenmiş ayrı bir kapı bulunmakta mı?          
Malzeme taşınan yollarda, yayalar için yeterli ve ayrı bir güvenlik mesafesi bırakılmış mı?          
İşletme içi taşıma ve transferler için kullanılan yollar açıkça işaretlenmiş mi?          
Nakliye yolları, yükleme ve boşaltma platformları yeterince geniş ve güvenli mi?          
Çalışma alanında iç ve dış alan hız limitlerine uyulmakta mı?          
Sürücülerin araç kullanma eğitim ve yetkinliği, gerekli sürücü sertifikaları mevcut mu?          
Araçların servis ve bakımı düzenli olarak yapılmakta mı?          
Tesis içi nakliye planı mevcut mu?          
Nakliye araçlarının peronlara girişi yönlendirici işaretlerle organize edilmiş mi?          
Tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kuruluyor mu?          
Yükleme ve boşaltım noktaları güvenli mi?          
Araç içi kapalı alanda çalışma süreleri en aza indirgenmiş mi?          
Tavan yüksekliği yapılan işe ve kargo transfer araçlarının giriş-çıkışına uygun mu?          
Araç giriş-çıkış kapılarının ve pencerelerin genişlik ve yükseklikleri uygun mu?          
Araç içi kapalı alanda çalışılırken yeterli aydınlatma sağlanmakta mı?          
Araçların ışıklandırma sistemi ve göstergeleri düzgün çalışmakta mı?          
Araçların aynaları temiz ve kullanılır vaziyette mi?          
Yükleme boşaltma alanları çalışanların düşmesini engelleyecek şekilde korkuluklarla çevrilmiş mi?          
Çalışanların büyük araçlar arkasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınmış mı?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

(KKD)

Çalışanlar yaptıkları işe uygun KKD kullanılmakta mı?          
Çalışanlar için yaptıkları işe ve çalışma koşullarına uygun kıyafetler sağlanmakta mı?          
Çalışanlar KKD’lerin gereken çalışma koşullarında sürekli takıyorlar mı?          
Çalışanların KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?          
KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli teknik eğitim ve bilgiye sahip mi?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar yangın söndürücüleri kullanmayı biliyorlar mı?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirilmiş mi?          
Yük taşıma-istifleme işlemlerinin neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
İşyerinde alkol, madde kullanımını önleyici tedbirler alınmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.)konusunda çalışanlar gerekli eğitimler ve uygulamalara tabi tutulmuş mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
1542 Kişinin Katili Kim?
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
12/36
İş Kazalarının Nedenleri
13/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
14/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
16/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
17/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
19/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
20/36
İş Kazalarının Nedenleri!
21/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
22/36
Neden Güvenlik Kültürü?
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
31/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
32/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
35/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
36/36

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 4
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 5
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 6
22 27
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 8
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 12
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 13
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 14
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 16
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 17
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
16 33
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 19
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 20
20 29
İş Kazalarının Nedenleri! 21
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 22
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 23
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 25
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 28
19 30
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 31
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 32
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 35
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 36
25 24

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
1/23
Mobbingle Mücadele
2/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/23
Kargo Firmaları için Kontrol Listesi 1
4/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
5/23
Kargo Firmaları için Kontrol Listesi 2
6/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
7/23
Mobbing Psikolojik Terör!
8/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
9/23
Stresle Mücadele
10/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
11/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
12/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
13/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
15/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
16/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
17/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
18/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
19/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
20/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
21/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
22/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
23/23

Sonuçlar

2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 1
7 8
Mobbingle Mücadele 2
2 13
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
8 7
Kargo Firmaları için Kontrol Listesi 3 4
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 5
7 8
Kargo Firmaları için Kontrol Listesi 4 6
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 7
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 8
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 9
8 7
Stresle Mücadele 10
7 8
Yaşama Hakkınızı Koruyun 11
9 6
Doğum ve Ölüm İzinleri 12
4 11
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 13
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 15
6 9
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 16
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 17
9 6
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 18
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 19
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 20
6 9
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 21
9 6
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 22
5 10
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden Meslek Hastalığı?
1/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
2/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
3/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
5/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
8/11
Ramazanda iş Güvenliği
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
11/11

Sonuçlar

Neden Meslek Hastalığı? 1
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 2
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 3
8 7
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 5
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 6
3 12
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 8
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 9
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
3
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 1 =

Önceki Yayın
Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları

Sonraki Yayın
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği

Forkliftlerde İş Güvenliği

İlgili Yayınlar
Total
3
Share