Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kargo Firmaları için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır  

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
        GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

 HİJYEN

 

Transfer merkezi yerleşimi, yapılan işe uygun olarak ve çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?        
Zemin hasar görmüş mü ve zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunuyor mu?          
Kayma-takılma-düşmeye neden olabilecek herhangi bir etmen veya gelişi güzel yerleştirilmiş kargolar var mı?          
Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde sıvı döküntü(su, yağ, kimyasal vb.) veya kargo kutularından kaynaklı sızıntı var mı?          
Merdiven genişlikleri, basamak yükseklikleri ve tırabzanlar uygun mu?          
Merdivenler ve rampalar korkuluklarla ve kaydırmazlarla donatılmış mı?          
Çalışma alanı, zemin, yollar, tezgâhlar, mahfazalar, raflar ve askılar düzenli ve temiz mi?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma alanında temizlik yapılan yerlerde kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Transfer alanı içerisindeki tehlikelere karşı uyarı işaretleri bulunmakta mı?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE

HİJYEN

 

Uygun yerlerde yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunmakta mı?

         
Atık konteynerleri hasar görmemiş, düzgün ve içeriğine uygun şekilde işaretlenmiş mi?          
Çalışma alanında artık, dökük, kullanılmayan ve çalışmaya engel olabilecek malzeme ya da kargo bırakılmış mı?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
Çalışanların yeme-içme, temizlik, soyunma alanları temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Elleri ve vücudu gerektiğinde yıkayabilecek temiz lavabo ve duşlar mevcut mu?          
Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Kullanılan ekipman ve makineler için ayrı bir depolama alanı var mı?          
Yangın ve kazaları önlemek için transfer merkezinin etrafındaki çöp ve atıklar düzenli olarak uzaklaştırılıyor mu?          
Transfer alanı çatısının dayanımı ve özellikleri; ısı-rüzgâr-yağmur ve kara dayanıklı mı?          
Çalışma ortamında aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda çalışma yapılmaması sağlanıyor mu?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İşyeri çalışma ortamında sürekli açık tutulan araç giriş-çıkış kapılarından kaynaklı iklimsel koşullar (aşırı sıcak, nem, basınç, düşük sıcaklık, zararlı cereyan, vb.) çalışanlara rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Açık yükleme alanında çalışanlarda güneş ışığından kaynaklı radyasyona ya da aşırı soğuğa maruziyetin önüne geçilmiş mi?          
Suni aydınlatmalar ve lambalar zarar görmemiş, temiz ve çalışır halde bulunuyor mu? (Lambaların kontrolleri yapılıyor mu?)          
Gece vardiyasında çalışanlar için de gündüz çalışmasına eşit ve homojen şekilde yeterli suni aydınlatma sağlanmış mı?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Transfer araçlarından, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Çalışma ortamında toz maruziyetinin (organik, inorganik) önüne geçilmekte mi?          
İnsanlardan, transfer araçlarından, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Makine, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Tüm makine, konveyör ve ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu; bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Tüm makine, konveyör, alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Bütün makinelerin ve konveyörlerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olması sağlanıyor mu?          
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerin acil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?          
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makine ve ekipmanların düzenli bakım ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Bakım onarım işleri yetkin ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştiriliyor mu?          
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
ELEKTRİK

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Elektrik panolarında gerekli güvenlik ve uyarı ikaz levhaları bulunuyor mu?          
Elektrikle ilgili işler yetkili ve uzman kişilere yaptırılıyor mu?          
Elektrik panolarının önünde engel var mı ve önündeki zemin yalıtım malzemesiyle kaplanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt, omuz, el, bilek ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin taşınması, itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
Taşıma araçlarının çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmemesi sağlanıyor mu?          
Ağırlık merkezi sabit olmayan yüklerin taşınması işlemi kontrollü olarak yapılıyor mu?          
 

ERGONOMİ

 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun mu?          
Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren bedensel çalışmalar engelleniyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe, termal koşullara ve fizyolojik özelliklerine uygun iş kıyafetleri sağlanmış mı?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun ergonomik masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Oturarak yapılan çalışmalarda oturma duruşu uygun mu?          
Kullanılan ekipman çalışanın fizyolojik özelliklerine göre ayarlanabilir mi?          
Kas iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketleri önleyici tedbirler alınmış mı?          
Taşıma araçları ve paletler ergonomik mi?        
Taşıma araçları ve paletlerin çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmesi engelleniyor mu?        
Ekranlı aracın parlaklığı ve ekranın yapısı çalışanı olumsuz etkiliyor mu?        
Ekranlı araçlarla çalışma, çalışan sağlığı açısından uygun mu?        
KİMYASAL ve BİYOLOJİK ETMENLER

 

Kimyasal, biyolojik ya da zararlı madde taşıması yapılıyor mu?          
Zararlı kimyasallar ile çalışılıyor ise güvenli çalışma yöntemleri mi uygulanıyor?          
Biyolojik madde taşınması yapılıyor ise, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak düzenlemeler var mı?          
Kimyasal maddelere yetkisiz kişilerin erişimi engellenmiş mi?          
Kimyasalların kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) mevcut mu?          
Çalışanların kimyasallara/biyolojik maddelere doğrudan maruziyeti engellenmekte mi?          
Kimyasalların üzerinde içeriği, uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal/biyolojik madde maruziyetine karşı uygun KKD kullanılıyor mu?          
Taşınan kargolarda içeriği bilinmeyen herhangi bir sıvı ya da toz sızıntısı oluyor mu?          
Kimyasal/biyolojik atıklar ya da sızıntılar uygun şekilde imha ediliyor mu?          
İçeriği bilinmeyen ve kimyasal/biyolojik madde içeren kargoların (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor ve taşınıyor mu?          
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek maddeleri içeren kargoların ayrı yerlerde muhafaza edilmesi ve taşınması sağlanıyor mu?          
Taşınan kargolar içerdikleri kimyasallar/biyolojik maddelerden dolayı kuryeleri ya da transfer merkezi çalışanlarının sağlığını etkiliyor mu? (alerji, göz tahrişi, soluma, vb.)          
ACİL DURUMLAR

 

İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın söndürme ekipmanına ulaşım kolay, önünde engel ya da malzeme yok ve ihtiyaç halinde kullanıma hazır durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin

amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?

         
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis, vb.) görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Acil durumda iletişim telefonları çalışanlar tarafından biliniyor mu?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
İlkyardım dolabı mevcut mu ve içeriği uygun mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışma zamanı ile ilgili çalışanlara baskı uygulanıyor mu?          
Çalışanlar için uygun dinlenme alanları mevcut mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar ve ramak kala olaylar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Bütün taşınabilir merdivenler güvenli ve yapılan işler için uygun mu?          
Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanmakta mı?          
Taşınabilir merdivenlerin periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılmakta mı?          
Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?          
Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve tırabzanlar ile çevrilmiş mi?          
Yüksek istifleme yapılan bölümlerdeki yükler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
NAKLİYAT VE HAREKET
EDEN ARAÇLAR
Genel trafik ve yaya yolu birbirinden ayrılmış mı?          
Araçlar için ayrılan kapılardan yaya geçişi yapılmamakta olup yayaların çalışma ortamına giriş-çıkışı için işaretlenmiş ayrı bir kapı bulunmakta mı?          
Malzeme taşınan yollarda, yayalar için yeterli ve ayrı bir güvenlik mesafesi bırakılmış mı?          
İşletme içi taşıma ve transferler için kullanılan yollar açıkça işaretlenmiş mi?          
Nakliye yolları, yükleme ve boşaltma platformları yeterince geniş ve güvenli mi?          
Çalışma alanında iç ve dış alan hız limitlerine uyulmakta mı?          
Sürücülerin araç kullanma eğitim ve yetkinliği, gerekli sürücü sertifikaları mevcut mu?          
Araçların servis ve bakımı düzenli olarak yapılmakta mı?          
Tesis içi nakliye planı mevcut mu?          
Nakliye araçlarının peronlara girişi yönlendirici işaretlerle organize edilmiş mi?          
Tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kuruluyor mu?          
Yükleme ve boşaltım noktaları güvenli mi?          
Araç içi kapalı alanda çalışma süreleri en aza indirgenmiş mi?          
Tavan yüksekliği yapılan işe ve kargo transfer araçlarının giriş-çıkışına uygun mu?          
Araç giriş-çıkış kapılarının ve pencerelerin genişlik ve yükseklikleri uygun mu?          
Araç içi kapalı alanda çalışılırken yeterli aydınlatma sağlanmakta mı?          
Araçların ışıklandırma sistemi ve göstergeleri düzgün çalışmakta mı?          
Araçların aynaları temiz ve kullanılır vaziyette mi?          
Yükleme boşaltma alanları çalışanların düşmesini engelleyecek şekilde korkuluklarla çevrilmiş mi?          
Çalışanların büyük araçlar arkasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınmış mı?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

(KKD)

Çalışanlar yaptıkları işe uygun KKD kullanılmakta mı?          
Çalışanlar için yaptıkları işe ve çalışma koşullarına uygun kıyafetler sağlanmakta mı?          
Çalışanlar KKD’lerin gereken çalışma koşullarında sürekli takıyorlar mı?          
Çalışanların KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?          
KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli teknik eğitim ve bilgiye sahip mi?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar yangın söndürücüleri kullanmayı biliyorlar mı?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirilmiş mi?          
Yük taşıma-istifleme işlemlerinin neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
İşyerinde alkol, madde kullanımını önleyici tedbirler alınmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.)konusunda çalışanlar gerekli eğitimler ve uygulamalara tabi tutulmuş mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
1/36
Neden Güvenlik Kültürü?
2/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
3/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
4/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
6/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
7/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
10/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
17/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
18/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
24/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
25/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
26/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
İş Güvenliği Kültürü
29/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
30/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
31/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
32/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
33/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
34/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
35/36
1542 Kişinin Katili Kim?
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 1
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 2
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 3
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 4
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 5
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 6
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 7
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 8
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 10
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 11
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 15
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 17
16 33
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 18
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 19
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 22
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 24
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 25
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 26
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 27
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
İş Güvenliği Kültürü 29
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 30
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 31
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 32
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 33
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 34
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 35
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla