Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri 1
Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kule vinçleri güvenli çalışma uygulama rehberi için TIKLAYINIZ

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Çağrı Tasarım Kampanya

MEKANİK TEHLİKELER KULE VİNÇ KURULUMU KONTROL LİSTESİ
KONTROL LİSTESİ EVET HAYIR ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Kule vincin kurulacağı yerin zemin etüdü yapılmıştır ve betonarme altyapısı teknik gerekliliklere uygun hazırlanmıştır.
Kurulumun yapılacağı yer ve mobil vincin çalışma alanı boşaltılarak emniyet şeridi ile güvenli hale getirilmiştir.
Kurulumda kullanılacak mobil vincin kaldırma kapasitesi, kaldırılacak en ağır parça ve bu parçanın kaldırılacağı en uzun mesafe için uygundur.
Mobil vinç ile beraber kullanılacak taşıma aksesuarlarının (halat, kanca, bez sapan, kilit-mapa vb.) periyodik bakımları ve gözle kontrolleri yapılmıştır. Kaldırma kapasiteleri işe uygun seçilmiştir.
Mobil vincin kaldırma kapasiteleri görünür yerlere yazılı olarak vinç üzerine asılmaktadır.
Kullanılan su terazisi vb. ölçüm cihazları kalibre edilmiştir.
Kule vinç kurulum ekibinde çalışacak personel emniyet kemeri, baret, reflektörlü yelek, iş tulumu, iş eldiveni ve iş ayakkabısı vb. kişisel koruyucu donanım kullanmaktadır.
Çelik taban elemanları çatlaklara ve korozyona karşı gözle kontrol edilmiştir ve hassas teraziye alınarak kurulmuştur.
Beton denge ağırlıkları çatlaklara karşı gözle kontrol edilmiştir ve kule vincin kaldırma kapasitesine uygun sayıda ve sırada yerleştirilmiştir.
Beton denge ağırlıklarının yerleştirilmesi sırasında malzemeye yön veren çalışanlar malzemenin çarpmasına ve uzuv sıkışmasına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almışlardır.
Kule vinç modüllerinin çatlaklara ve korozyona karşı gözle kontrolü yapılmıştır.
Kule vinç modüllerinin saha içerisinde kuyruk grubu, bom halinde montajı esnasında uzuv sıkışmasına ve mobil vincin kaldırdığı modülün malzemeye yön veren çalışanlara çarpmasına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.
Mobil vinç ile taşınacak kule vinç parçalarının ağırlık merkezine göre taşıma bağlantı noktaları belirlenmiştir.
Kule vincin gövde modüllerinin, dönüş grubu, kabin ve kule tepesinin montajı yapılırken mobil vincin taşıdığı parçanın sabitlemesini yapacak ekibin, parça taşınırken çarpmasını engellemek için güvenli bir yerde malzemenin taşınmasını beklemeleri sağlanmaktadır.
Montaj yapan çalışanlar ile mobil vinç operatörü arasında telsiz ile etkin iletişim sağlanmaktadır.
Merdiven basamakları ve platformlarda çatlak, göçük vb. deformasyonlar, engeller bulunmamaktadır.
Merdiven basamak yükseklikleri uygundur ve çalışma platformları yeterli genişliktedir.
Çalışma platformları boyunca malzemelerin düşmesini engelleyecek tekmelikler bulunmaktadır.
Düşmelerini önlemek amacıyla el aletleri için sabitlenmiş, korunaklı bir yer yapılmıştır. İşi biten el aletleri platformda bırakılmamaktadır.
Yüksekte çalışmayı gerektiren durumlarda çalışma yerlerine uygun araç ve ekipman ile çıkılması sağlanmaktadır.
Kule vincin gövde, bom ve kuyruk montajları sırasında çalışanlar taşınan malzeme sabitlenmeden üzerine çıkmamaktadırlar. Parça sabitlendikten sonra mobil vincin kanca bağlantısını parçanın üzerine çıkarak sökmektedirler.
Kuyruk grubunun ve bomun mobil vinç ile taşınması sırasında kontrolsüz hareketlerinin önlenmesi için taşınan malzeme ip halat yardımı ile yerdeki bir çalışan tarafından yönlendirilmektedir.
Kule vincin montaj sırasında devrilmesini engellemek için moment kuvvetleri göz önünde bulundurularak kuyruk denge ağırlıkları ve bom sırasına uygun şekilde ağırlıkların bir kısmı bomun montajından önce, kalan kısmı ise sonra yerleştirilmektedir.
Kuyruk grubunda ve bomda çalışma alanlarında düşmeyi engelleyecek korkuluklar bulunmaktadır ve bakımları yapılmaktadır.
Kuyruk grubu ve bom platformlarında zeminde kayma ve düşmeye neden olabilecek malzeme ve kablolar bulunmamaktadır.
Kurulum sahasında kaldırılması mümkün bulunmayan pürüzler ve engebeler dikkat çekecek şekilde işaretlenmiştir.
Kurulum sahasında takılmaya neden olabilecek kablolar ve hortumlar bulunmamaktadır.
Hasarlı makine ve iş ekipmanlarının kullanımı engellenmektedir.
Makine ve iş ekipmanlarının (mobil vinç, tork vb.) periyodik bakımları yapılmaktadır.
Makine ve iş ekipmanları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmaktadır.
Kesici veya delici nitelikteki el aletlerinin açıkta bulundurulması engellenmektedir ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.
Tüm makine ve ekipmanlarda gerekli uyarı işaretleri bulunmaktadır.
Makine ve iş ekipmanlarını yetkisiz kişilerin kullanması engellenmektedir.
İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri
Birden fazla kule vincin olduğu saha örneği

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
6/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
11/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
15/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
16/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
17/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
18/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
19/36
İş Kazalarının Nedenleri!
20/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
24/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
25/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
26/36
1542 Kişinin Katili Kim?
27/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
28/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
29/36
İş Kazalarının Nedenleri
30/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
31/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
32/36
İş Güvenliği Kültürü
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
36/36

Sonuçlar

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 1
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 3
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 5
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 6
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 11
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 12
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 13
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 15
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 16
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 17
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 18
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 19
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 20
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 21
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 24
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 25
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 26
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 27
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 28
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 29
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 30
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 31
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 32
22 27
İş Güvenliği Kültürü 33
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 35
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirmeleri Nasıl Yapılmalı?

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri 2
1/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
3/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
4/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
5/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
6/23
Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri 3
7/23
Mobbingle Mücadele
8/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
9/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
10/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
11/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
12/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
13/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
14/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
15/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
16/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
17/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
18/23
Mobbing Psikolojik Terör!
19/23
Stresle Mücadele
20/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
21/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
22/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
23/23

Sonuçlar

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri 4 1
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 3
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4
6 9
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 5
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 6
4 11
Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri 5 7
8 7
Mobbingle Mücadele 8
2 13
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 9
9 6
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 10
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 11
6 9
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 12
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 13
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 14
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 15
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 16
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 17
9 6
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 18
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 19
8 7
Stresle Mücadele 20
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 21
5 10
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 22
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 23
7 8

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
1/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
2/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
Ramazanda iş Güvenliği
9/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
10/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
11/11

Sonuçlar

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 1
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 2
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 3
3 12
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 5
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 9
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 10
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 11
8 7

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
7
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 3 =

Önceki Yayın
Neden İş Kazası?

İş Kazası

Sonraki Yayın
Neden İş Sağlığı Gözetimi?

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri

İlgili Yayınlar
Total
7
Share