Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kule vinçleri güvenli çalışma uygulama rehberi için TIKLAYINIZ

Web Tasarımı

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

MEKANİK TEHLİKELER KULE VİNÇ KURULUMU KONTROL LİSTESİ
KONTROL LİSTESİ EVET HAYIR ALINMASI GEREKEN ÖNLEM SORUMLU KİŞİ TAMAMLANMA TARİHİ
Kule vincin kurulacağı yerin zemin etüdü yapılmıştır ve betonarme altyapısı teknik gerekliliklere uygun hazırlanmıştır.
Kurulumun yapılacağı yer ve mobil vincin çalışma alanı boşaltılarak emniyet şeridi ile güvenli hale getirilmiştir.
Kurulumda kullanılacak mobil vincin kaldırma kapasitesi, kaldırılacak en ağır parça ve bu parçanın kaldırılacağı en uzun mesafe için uygundur.
Mobil vinç ile beraber kullanılacak taşıma aksesuarlarının (halat, kanca, bez sapan, kilit-mapa vb.) periyodik bakımları ve gözle kontrolleri yapılmıştır. Kaldırma kapasiteleri işe uygun seçilmiştir.
Mobil vincin kaldırma kapasiteleri görünür yerlere yazılı olarak vinç üzerine asılmaktadır.
Kullanılan su terazisi vb. ölçüm cihazları kalibre edilmiştir.
Kule vinç kurulum ekibinde çalışacak personel emniyet kemeri, baret, reflektörlü yelek, iş tulumu, iş eldiveni ve iş ayakkabısı vb. kişisel koruyucu donanım kullanmaktadır.
Çelik taban elemanları çatlaklara ve korozyona karşı gözle kontrol edilmiştir ve hassas teraziye alınarak kurulmuştur.
Beton denge ağırlıkları çatlaklara karşı gözle kontrol edilmiştir ve kule vincin kaldırma kapasitesine uygun sayıda ve sırada yerleştirilmiştir.
Beton denge ağırlıklarının yerleştirilmesi sırasında malzemeye yön veren çalışanlar malzemenin çarpmasına ve uzuv sıkışmasına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almışlardır.
Kule vinç modüllerinin çatlaklara ve korozyona karşı gözle kontrolü yapılmıştır.
Kule vinç modüllerinin saha içerisinde kuyruk grubu, bom halinde montajı esnasında uzuv sıkışmasına ve mobil vincin kaldırdığı modülün malzemeye yön veren çalışanlara çarpmasına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.
Mobil vinç ile taşınacak kule vinç parçalarının ağırlık merkezine göre taşıma bağlantı noktaları belirlenmiştir.
Kule vincin gövde modüllerinin, dönüş grubu, kabin ve kule tepesinin montajı yapılırken mobil vincin taşıdığı parçanın sabitlemesini yapacak ekibin, parça taşınırken çarpmasını engellemek için güvenli bir yerde malzemenin taşınmasını beklemeleri sağlanmaktadır.
Montaj yapan çalışanlar ile mobil vinç operatörü arasında telsiz ile etkin iletişim sağlanmaktadır.
Merdiven basamakları ve platformlarda çatlak, göçük vb. deformasyonlar, engeller bulunmamaktadır.
Merdiven basamak yükseklikleri uygundur ve çalışma platformları yeterli genişliktedir.
Çalışma platformları boyunca malzemelerin düşmesini engelleyecek tekmelikler bulunmaktadır.
Düşmelerini önlemek amacıyla el aletleri için sabitlenmiş, korunaklı bir yer yapılmıştır. İşi biten el aletleri platformda bırakılmamaktadır.
Yüksekte çalışmayı gerektiren durumlarda çalışma yerlerine uygun araç ve ekipman ile çıkılması sağlanmaktadır.
Kule vincin gövde, bom ve kuyruk montajları sırasında çalışanlar taşınan malzeme sabitlenmeden üzerine çıkmamaktadırlar. Parça sabitlendikten sonra mobil vincin kanca bağlantısını parçanın üzerine çıkarak sökmektedirler.
Kuyruk grubunun ve bomun mobil vinç ile taşınması sırasında kontrolsüz hareketlerinin önlenmesi için taşınan malzeme ip halat yardımı ile yerdeki bir çalışan tarafından yönlendirilmektedir.
Kule vincin montaj sırasında devrilmesini engellemek için moment kuvvetleri göz önünde bulundurularak kuyruk denge ağırlıkları ve bom sırasına uygun şekilde ağırlıkların bir kısmı bomun montajından önce, kalan kısmı ise sonra yerleştirilmektedir.
Kuyruk grubunda ve bomda çalışma alanlarında düşmeyi engelleyecek korkuluklar bulunmaktadır ve bakımları yapılmaktadır.
Kuyruk grubu ve bom platformlarında zeminde kayma ve düşmeye neden olabilecek malzeme ve kablolar bulunmamaktadır.
Kurulum sahasında kaldırılması mümkün bulunmayan pürüzler ve engebeler dikkat çekecek şekilde işaretlenmiştir.
Kurulum sahasında takılmaya neden olabilecek kablolar ve hortumlar bulunmamaktadır.
Hasarlı makine ve iş ekipmanlarının kullanımı engellenmektedir.
Makine ve iş ekipmanlarının (mobil vinç, tork vb.) periyodik bakımları yapılmaktadır.
Makine ve iş ekipmanları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmaktadır.
Kesici veya delici nitelikteki el aletlerinin açıkta bulundurulması engellenmektedir ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.
Tüm makine ve ekipmanlarda gerekli uyarı işaretleri bulunmaktadır.
Makine ve iş ekipmanlarını yetkisiz kişilerin kullanması engellenmektedir.

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
2/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
3/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
9/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
10/36
Neden Güvenlik Kültürü?
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
13/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
İş Güvenliği Kültürü
18/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
24/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
25/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
26/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
27/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
32/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
33/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
34/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
35/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
36/36

Sonuçlar

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
16 33
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 2
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 3
25 24
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 4
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 7
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 9
20 29
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 10
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 11
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 13
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 14
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 15
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
İş Güvenliği Kültürü 18
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 19
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 24
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 25
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 26
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 27
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 28
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 30
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 32
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 33
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 34
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 35
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla