Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Marketler için Kontrol Listeleri

Marketler için Kontrol Listeleri
Marketler için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Marketler için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

 

Konu Başlığı

 

Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı
tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime, engebe vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?
Cam yüzeyler (kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş mi?
Cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?
Merdivenlerin tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?
Otomatik sürgülü ve/veya döner kapıların  (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?
Yürüyen bant ve merdivenlerin kullanımında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor ve bunların (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?
Raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
Koridorların çalışmayı ve geçişi engellemeyecek genişlikte olması sağlanıyor mu?
Çalışanların rahat şekilde çalışabilmesi için uygun havalandırma sağlanmış mı?
Varsa, iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?
Forklift kullanılan alanlar gerekli işaretlerle belirlenmiş ve uyarıcı levhalar asılmış mı?
Depolar ve diğer alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum veya kablolu aletler, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
Çalışma ortamında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri veya sert köşeler bulunmaması sağlanmış mı? 
Depolar ile diğer çalışma alanları arasındaki geçiş yolları, çalışanların herhangi bir çarpma veya çarpışma riskine (alışveriş arabalarına, kapılara, diğer kişilere vs.) maruz kalmayacakları şekilde düzenlenmiş mi?
ERGONOMİ

 

Ağır yüklerin; yük platformu, trans palet, istif makinası gibi yardımcı ekipmanlar kullanılarak taşınması sağlanıyor mu?
Yüksek raflara ulaşmak için veya buralara ürün yerleştirilirken uygun nitelikte merdivenlerin kullanılması sağlanıyor mu?
Barkod okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların, kasiyerlerin rahatlıkla ulaşabileceği konumda olması sağlanıyor mu?
Özellikle kasa çalışanları için uzanma ve eğilmeyi azaltan taşıyıcı bantlar kullanılıyor mu?
Kasa çalışanları için bel desteği olan, yüksekliği ayarlanabilir koltuklar sağlanmış mı?
Kasalardaki klavyelerin yüksekliği çalışanın boyuna göre ayarlanabiliyor mu?
Kesme, doğrama işleminin yapıldığı tezgahın yüksekliği çalışana göre ayarlanabiliyor mu?
Uzun süre alt raflarda çalışanların kullanımı için diz yastıkları sağlanıyor mu?
Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu?
MAKİNA, ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLAR Makinelerin hareketli parçalarına karşı koruma önlemleri alınmış mı?
Kesici ve delici aletlerin ehil kişiler tarafından kullanılması sağlanıyor mu?
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?
Makinaların doğru kullanımı ve bakımı konusunda kullanım kılavuzları bulunuyor mu?
Makina ve ekipmanların elektrik aksamının su veya diğer sıvılarla temas etmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?
Yük platformu, trans palet, forklift gibi ekipmanların periyodik kontrol ve bakımları düzenli olarak yaptırılıyor mu?
Barkod okuyucuların bakımları yapılıyor ve ürünleri tek seferde okuyabilmesi sağlanıyor mu?
Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?
Kesici, delici vb. nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici, delici vb. alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
KİMYASAL MADDELER Makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?
Kullanılan kimyasal içerikli maddelerin Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları bulunuyor mu?
Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?
Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?
Açıkta kablo bulunması engelleniyor, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
ASANSÖRLER Asansörlerin  (mevcut ise) periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?
Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?
Asansörlerin makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?
Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) konusunda çalışanlara gerekli eğitim verilmiş mi?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, izlenecek çıkış yolu açık olarak belirtilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür bir yere asılmış mı?
Acil durumlarda çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlayacak tertibat her zaman çalışır durumda tutuluyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
Çalışanlar; herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılıyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?
El temizliği için kasiyerlere dezenfektan temin edilmiş ve bunların kullanılması hususunda çalışanlara talimat veriliyor mu?
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?
Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Çalışanlar kimyasal içerikli maddeler ve/veya biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlara uygun taşıma ve kaldırma yöntemleri konusunda eğitim verilmiş mi? 
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralanmalara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

Marketler için Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Güvenliği Kültürü
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
2/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
4/36
Neden Güvenlik Kültürü?
5/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
6/36
İş Kazalarının Nedenleri
7/36
1542 Kişinin Katili Kim?
8/36
İş Kazalarının Nedenleri!
9/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
10/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
11/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
12/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
13/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
14/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
18/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
19/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
20/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
23/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
28/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
34/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
35/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Kültürü 1
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 2
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 4
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 5
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 6
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 7
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 8
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 9
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 10
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 11
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 12
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 13
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 14
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 15
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 18
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 19
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 20
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 21
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 23
20 29
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 24
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 25
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 28
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 29
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 31
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 32
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 34
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 35
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Yaşama Hakkınızı Koruyun
1/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
2/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
3/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
4/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
5/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
6/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
7/23
Mobbing Psikolojik Terör!
8/23
Stresle Mücadele
9/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
10/23
Mobbingle Mücadele
11/23
Marketler için Kontrol Listeleri 1
12/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
13/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
15/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
16/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/23
Marketler için Kontrol Listeleri 2
18/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
19/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
20/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
21/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
22/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
23/23

Sonuçlar

Yaşama Hakkınızı Koruyun 1
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 2
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 3
9 6
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 4
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 5
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 6
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 7
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 8
8 7
Stresle Mücadele 9
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 10
6 9
Mobbingle Mücadele 11
2 13
Marketler için Kontrol Listeleri 3 12
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 13
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 15
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 16
5 10
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
8 7
Marketler için Kontrol Listeleri 4 18
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 19
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 20
6 9
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 21
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 22
4 11
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
1/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
2/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
3/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
4/11
Neden Meslek Hastalığı?
5/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
9/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
10/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/11

Sonuçlar

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 1
8 7
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 2
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 3
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 4
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 5
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 7
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 9
3 12
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 10
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 − twelve =

Önceki Yayın
Matbaalar için Kontrol Listeleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri

Sonraki Yayın
Yangın ve Yangın Sınıfları

Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği Önlemleri

İlgili Yayınlar
Total
1
Share