Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Marketler için Kontrol Listeleri

Marketler için Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Marketler için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Marketler için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

 

Konu Başlığı

 

Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı
tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime, engebe vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?
Cam yüzeyler (kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş mi?
Cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?
Merdivenlerin tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?
Otomatik sürgülü ve/veya döner kapıların  (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?
Yürüyen bant ve merdivenlerin kullanımında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor ve bunların (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?
Raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
Koridorların çalışmayı ve geçişi engellemeyecek genişlikte olması sağlanıyor mu?
Çalışanların rahat şekilde çalışabilmesi için uygun havalandırma sağlanmış mı?
Varsa, iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?
Forklift kullanılan alanlar gerekli işaretlerle belirlenmiş ve uyarıcı levhalar asılmış mı?
Depolar ve diğer alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum veya kablolu aletler, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
Çalışma ortamında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri veya sert köşeler bulunmaması sağlanmış mı? 
Depolar ile diğer çalışma alanları arasındaki geçiş yolları, çalışanların herhangi bir çarpma veya çarpışma riskine (alışveriş arabalarına, kapılara, diğer kişilere vs.) maruz kalmayacakları şekilde düzenlenmiş mi?
ERGONOMİ

 

Ağır yüklerin; yük platformu, trans palet, istif makinası gibi yardımcı ekipmanlar kullanılarak taşınması sağlanıyor mu?
Yüksek raflara ulaşmak için veya buralara ürün yerleştirilirken uygun nitelikte merdivenlerin kullanılması sağlanıyor mu?
Barkod okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların, kasiyerlerin rahatlıkla ulaşabileceği konumda olması sağlanıyor mu?
Özellikle kasa çalışanları için uzanma ve eğilmeyi azaltan taşıyıcı bantlar kullanılıyor mu?
Kasa çalışanları için bel desteği olan, yüksekliği ayarlanabilir koltuklar sağlanmış mı?
Kasalardaki klavyelerin yüksekliği çalışanın boyuna göre ayarlanabiliyor mu?
Kesme, doğrama işleminin yapıldığı tezgahın yüksekliği çalışana göre ayarlanabiliyor mu?
Uzun süre alt raflarda çalışanların kullanımı için diz yastıkları sağlanıyor mu?
Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu?
MAKİNA, ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLAR Makinelerin hareketli parçalarına karşı koruma önlemleri alınmış mı?
Kesici ve delici aletlerin ehil kişiler tarafından kullanılması sağlanıyor mu?
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?
Makinaların doğru kullanımı ve bakımı konusunda kullanım kılavuzları bulunuyor mu?
Makina ve ekipmanların elektrik aksamının su veya diğer sıvılarla temas etmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?
Yük platformu, trans palet, forklift gibi ekipmanların periyodik kontrol ve bakımları düzenli olarak yaptırılıyor mu?
Barkod okuyucuların bakımları yapılıyor ve ürünleri tek seferde okuyabilmesi sağlanıyor mu?
Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?
Kesici, delici vb. nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici, delici vb. alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
KİMYASAL MADDELER Makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?
Kullanılan kimyasal içerikli maddelerin Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları bulunuyor mu?
Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?
Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?
Açıkta kablo bulunması engelleniyor, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
ASANSÖRLER Asansörlerin  (mevcut ise) periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?
Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?
Asansörlerin makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?
Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) konusunda çalışanlara gerekli eğitim verilmiş mi?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, izlenecek çıkış yolu açık olarak belirtilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür bir yere asılmış mı?
Acil durumlarda çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlayacak tertibat her zaman çalışır durumda tutuluyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
Çalışanlar; herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılıyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?
El temizliği için kasiyerlere dezenfektan temin edilmiş ve bunların kullanılması hususunda çalışanlara talimat veriliyor mu?
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?
Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Çalışanlar kimyasal içerikli maddeler ve/veya biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlara uygun taşıma ve kaldırma yöntemleri konusunda eğitim verilmiş mi? 
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralanmalara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
2/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
3/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
4/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/36
İş Kazalarının Nedenleri
10/36
Neden Güvenlik Kültürü?
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
13/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
14/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
15/36
1542 Kişinin Katili Kim?
16/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
17/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
18/36
İş Kazalarının Nedenleri!
19/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
22/36
İş Güvenliği Kültürü
23/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
29/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
30/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
32/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
33/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
34/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 1
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 2
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 4
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 5
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 7
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
16 33
İş Kazalarının Nedenleri 10
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 11
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 13
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 14
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 15
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 16
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 17
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 18
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 19
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 22
24 25
İş Güvenliği Kültürü 23
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 24
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 27
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 29
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 30
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 31
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 32
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 33
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 34
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 35
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir