Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Eczaneler için Kontrol Listesi

Eczaneler için Kontrol Listesi
Eczaneler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Eczaneler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

 

Konu Başlığı

 

Kontrol Listesi Evet  Hayır  Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime, engebe vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?
Cam yüzeyler (kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş mi?
Cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması halinde bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?
Otomatik sürgülü ve/veya döner kapıların  (durdurma tertibatları da dahil) düzenli bakım ve kontrolleri yapılıyor mu?
Depolar ve diğer alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?
Çalışanlar,  işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
Çalışma ortamında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri veya sert köşeler bulunmaması sağlanmış mı?
Koridorların çalışmayı ve geçişi engellemeyecek genişlikte olması sağlanıyor mu?
Çalışanların rahat şekilde çalışabilmesi için uygun havalandırma sağlanmış mı?
Çalışma ortamında iklimlendirme cihazları mevcut ise, bunların kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?
Gece nöbeti sırasında, işyerinde aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sistemleri ile güvenlik donanımlarının çalışır halde bulundurulması sağlanıyor mu?
Özellikle nöbet usulü çalışıldığında, işyerini daha güvenli hale getirecek nitelikte kapalı devre kamera sistemi ve alarmlı güvenlik sistemleri kurulmuş mu?
Nöbet usulü çalışıldığında, çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanıma sahip güvenli bir alan ayrılmış mı?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
Çöpler düzenli olarak, uygun şekilde toplanıyor ve bertaraf ediliyor mu?
Majistral ilaç hazırlama işlemi sonrasında çalışanların kişisel hijyeni için akar suyun mevcut olduğu eviye/lavabo bulunuyor mu?
Çalışanların kişisel hijyeni için akar suyun mevcut olduğu eviye/lavabolarda yeterli miktarda temizlik malzemesi bulunduruluyor mu?
ERGONOMİ

 

Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri taşımaları önleniyor mu?
Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu?
Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi veriliyor mu?
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?
Yüksek raflara ulaşmak için veya buralara ürün yerleştirilirken uygun nitelikte merdivenlerin kullanılması sağlanıyor mu?
Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden mi yapılmış?
Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?
Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?
Barkod okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların, çalışanların rahatlıkla ulaşabileceği konumda olması sağlanıyor mu?
Kasada çalışanlar için bel desteği olan, yüksekliği ayarlanabilir koltuklar sağlanmış mı?
Kasalardaki klavyelerin yüksekliği çalışanın boyuna göre ayarlanabiliyor mu?
Uzun süre alt raflarda çalışanların kullanımı için diz yastıkları sağlanıyor mu?
BİYOLOJİK ETKENLER Karışım hazırlama vb, süreçlerde kullanılan kimyasal maddeler veya ilaçlar ile temas nedeniyle çalışanlarda zehirlenme, alerji oluşumu, dermatit gibi hastalıklara karşı önlem alınıyor mu?
Karışım hazırlama vb, süreçler sırasında çalışanların maske, eldiven, gözlük, önlük gibi kişisel koruyucuları kullanmaları sağlanıyor mu?
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların kullanımı sırasında meydana gelebilecek yaralanmalardan oluşabilecek enfeksiyon riskine karşı önlem alınıyor mu?
Biyolojik riskler ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tıbbi atıklar uygun şekilde bertaraf ediliyor mu?
KİMYASAL MADDELER Kimyasal maddeler ve ilaçlar, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?
Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?
Kullanılan kimyasal içerikli maddelerin Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları bulunuyor mu?
Kimyasal içerikli ürünler kullanılırken üreticilerin kullanma talimatlarına uyuluyor mu?
Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma veya majistral ilaç hazırlama sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?
Majistral ilaç hazırlama sırasında ve sonrasında çalışma mahalli düzenli olarak temizleniyor mu?
Majistral ilaç hazırlama işleminin kimyasal reaksiyonu önleyecek şekilde uygun çalışma ortamı koşullarında yapılması sağlanıyor mu?
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu kılıfları içerisinde muhafaza edilmekte mi?
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmakta ve kullanımına ilişkin üretici talimatlarına uyulmakta mı?
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmekte mi?
Çalışma esnasında kullanılan aletlerin kullanım sonunda sterilizasyonu yapılıyor mu?
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanma talimatları hazırlanmış mı?
DEPOLAMA Raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?
İlaç depolanan alanda sızıntı, dökülme, zehirlenme, kimyasal reaksiyonlar vb. tehlikelere karşı önlem alınıyor mu?
Zehirli maddelerin kodekse göre ayrılarak ayrı dolaplarda saklanması sağlanıyor mu?
İlaç hazırlama sırasında kullanılan etken maddelerin saklama koşulları güvenli mi?
EKRANLI ARAÇLAR İşyerinde kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?
Açıkta kablo bulunması engelleniyor, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
MAKİNA, ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLAR Elektrikli ekipmanlar ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzak mı?
Makina ve ekipmanların elektrik aksamının su veya diğer sıvılarla temas etmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?
Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmış mı?
Makinaların doğru kullanımı ve bakımı konusunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzları bulunuyor mu?
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Acil durumlar (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) konusunda çalışanlara gerekli eğitim verilmiş mi?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?
Özellikle hastaneler, alışveriş merkezleri gibi eczane hizmeti verilen çok hareketli yerlerde acil çıkış ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, izlenecek çıkış yolu açık olarak belirtilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?
Ocak veya ısıtma sistemi kaynaklı gaz kaçakları nedeniyle zehirlenme, boğulma gibi olayların engellenmesi için gaz bağlantıları düzenli olarak kontrol ediliyor ve uygun yerlere gaz detektörleri yerleştirilmiş mi?
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür bir yere asılmış mı?
Acil durumlarda çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlayacak tertibat her zaman çalışır durumda tutuluyor mu?
Majistral ilaç hazırlama sırasında ateşin kontrol dışına çıkması engelleniyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
Özellikle nöbet usulü çalışıldığında, çalışanlar; herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?
Özellikle nöbet usulü çalışıldığında, yalnız çalışmanın engellenmesi için gerektiğinde yardımcı eleman bulunduruluyor mu?
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılıyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?
El temizliği için kasada çalışanlara dezenfektan temin edilmiş ve bunların kullanılması hususunda çalışanlara talimat veriliyor mu?
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?
Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılıyor mu?
Zehirlenme ihtimaline karşı ilkyardım ve acil durum planları hazırlanmış mı?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Çalışanlar kimyasal içerikli maddeler ve/veya biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlara uygun taşıma ve kaldırma yöntemleri konusunda eğitim verilmiş mi?
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralanmalara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendirilmiş mi?
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş mi?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

Eczaneler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
1/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
2/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
3/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
4/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
5/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
6/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
7/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
8/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
9/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
10/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
11/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
15/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
16/36
İş Güvenliği Kültürü
17/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
18/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
19/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
20/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
22/36
1542 Kişinin Katili Kim?
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
27/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
28/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
29/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
31/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
33/36
Neden Güvenlik Kültürü?
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
36/36

Sonuçlar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 1
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 2
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 3
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 4
25 24
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 5
25 24
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 6
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 7
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 8
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 9
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 10
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 11
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 12
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 13
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 15
16 33
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 16
23 26
İş Güvenliği Kültürü 17
19 30
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 18
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 19
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 20
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 22
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 23
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 27
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 28
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 29
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30
26 23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 31
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 32
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 33
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 34
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
1/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
2/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
3/23
Mobbingle Mücadele
4/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
5/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
6/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
7/23
Mobbing Psikolojik Terör!
8/23
Stresle Mücadele
9/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
10/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
11/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
12/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
13/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
14/23
Eczaneler için Kontrol Listesi 1
15/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
16/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
17/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
18/23
Eczaneler için Kontrol Listesi 2
19/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
20/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
21/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
22/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
23/23

Sonuçlar

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 1
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 2
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 3
5 10
Mobbingle Mücadele 4
2 13
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 5
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 6
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 7
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 8
8 7
Stresle Mücadele 9
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 10
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 11
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 12
9 6
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 13
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 14
8 7
Eczaneler için Kontrol Listesi 3 15
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 16
9 6
Yaşama Hakkınızı Koruyun 17
9 6
Doğum ve Ölüm İzinleri 18
4 11
Eczaneler için Kontrol Listesi 4 19
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 20
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 21
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 22
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 23
6 9

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
1/11
Neden Meslek Hastalığı?
2/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
4/11
Ramazanda iş Güvenliği
5/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
6/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
7/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
8/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
11/11

Sonuçlar

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 1
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 2
5 10
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 4
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 5
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 6
3 12
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 7
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 8
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 11
8 7

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
12
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + twelve =

Önceki Yayın
Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

İlgili Yayınlar
Total
12
Share