Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış olup ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Duvarlara monte edilmiş raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Çalışanlar (temizlik görevlileri), temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çağrı merkezindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Çağrı merkezindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?          
Çağrı merkezi içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
ELEKTRİK Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?          
Elektrik ve sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
Açıkta kablo bulunmuyor ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Personel, hasarlı fiş, rengi bozulmuş priz ya da hasarlı kablo ekipmanların tespit edilmesi ve yöneticiye bilgi verilmesi hususunda eğitilmiş mi?          
ACİL DURUMLAR Yangın söndürücüler mevcut mu? Son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asıldı mı?        
Yangın uyarı sistemi (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda mı?        
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkışlar kilitli değil ve her an açılabilir durumda mı? Acil çıkış için kullanılacak tüm kapılar dışarıya doğru açılıyor mu?        
Acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?        
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından ve tekrar eden hareketlerden kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?        
Kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
Molalarda çalışanlara ekrandan uzaklaşmaları gerektiği hatırlatılıyor mu?          
Çalışanlar, baş ağrısı, gözlerde yanma ve sulanma, titrek görüş gibi rahatsızlıkları olduğunda amirlerine bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarılıyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dâhil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirildi mi?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanıyor mu?          
İşlerin rutinleşmesini engellemek amacıyla uygun planlamalar yapılıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanların almak veya yapmakla yükümlü olduğu günlük çağrı sayısının makul (çalışanı zorlamayacak) düzeyde olması sağlanıyor mu?           
Çalışanlar yaptıkları işten dolayı maruz kaldıkları stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi aldılar mı?          
GÜRÜLTÜ Çağrı merkezindeki gürültü seviyesi yasal sınırlar içinde mi?          
Çalışanlara temin edilen kulaklıkların ses seviyeleri ayarlanabilir düzeydedir. Kulaklıklarda ani yükselmeleri engelleyecek sistem bulunuyor mu?          
Kulaklıkların ses kaliteleri düzenli olarak test ediliyor mu?          
Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
Sağlık kontrollerinde çalışanların psikolojik durumu da dikkate alınıyor ve değerlendiriliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve gerekli talimatlar verildi mi?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahipler mi?          
Çalışanlar kullandıkları araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar kulaklıklarını temiz tutmaları ve yetersiz kulak hijyeni sonucu karşılaşabilecekleri rahatsızlıklarla ilgili olarak bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar ses deformasyonu ile ilgili bilgilendirildiler mi? Mikrofonu doğru yerleştirme, ses tüpünün temizliği konusunda eğitim aldılar mı?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
1/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
2/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
3/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İş Güvenliği Kültürü
8/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/36
İş Kazalarının Nedenleri
10/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
11/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
12/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
13/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
14/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
15/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
İş Kazalarının Nedenleri!
19/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
20/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
21/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
22/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
23/36
1542 Kişinin Katili Kim?
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
27/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
28/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
29/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
30/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
31/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
32/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
33/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
35/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 1
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 2
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 3
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İş Güvenliği Kültürü 8
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
16 33
İş Kazalarının Nedenleri 10
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 11
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 12
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 13
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 14
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 15
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 16
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 19
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 20
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 21
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 22
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 23
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 24
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26
26 23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 27
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 28
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 29
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 30
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 31
20 29
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 32
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 33
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 35
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir