Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış olup ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Duvarlara monte edilmiş raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Çalışanlar (temizlik görevlileri), temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çağrı merkezindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Çağrı merkezindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?          
Çağrı merkezi içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
ELEKTRİK Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?          
Elektrik ve sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
Açıkta kablo bulunmuyor ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Personel, hasarlı fiş, rengi bozulmuş priz ya da hasarlı kablo ekipmanların tespit edilmesi ve yöneticiye bilgi verilmesi hususunda eğitilmiş mi?          
ACİL DURUMLAR Yangın söndürücüler mevcut mu? Son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asıldı mı?        
Yangın uyarı sistemi (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda mı?        
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkışlar kilitli değil ve her an açılabilir durumda mı? Acil çıkış için kullanılacak tüm kapılar dışarıya doğru açılıyor mu?        
Acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?        
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından ve tekrar eden hareketlerden kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?        
Kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
Molalarda çalışanlara ekrandan uzaklaşmaları gerektiği hatırlatılıyor mu?          
Çalışanlar, baş ağrısı, gözlerde yanma ve sulanma, titrek görüş gibi rahatsızlıkları olduğunda amirlerine bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarılıyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dâhil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirildi mi?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanıyor mu?          
İşlerin rutinleşmesini engellemek amacıyla uygun planlamalar yapılıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanların almak veya yapmakla yükümlü olduğu günlük çağrı sayısının makul (çalışanı zorlamayacak) düzeyde olması sağlanıyor mu?           
Çalışanlar yaptıkları işten dolayı maruz kaldıkları stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi aldılar mı?          
GÜRÜLTÜ Çağrı merkezindeki gürültü seviyesi yasal sınırlar içinde mi?          
Çalışanlara temin edilen kulaklıkların ses seviyeleri ayarlanabilir düzeydedir. Kulaklıklarda ani yükselmeleri engelleyecek sistem bulunuyor mu?          
Kulaklıkların ses kaliteleri düzenli olarak test ediliyor mu?          
Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
Sağlık kontrollerinde çalışanların psikolojik durumu da dikkate alınıyor ve değerlendiriliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve gerekli talimatlar verildi mi?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahipler mi?          
Çalışanlar kullandıkları araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar kulaklıklarını temiz tutmaları ve yetersiz kulak hijyeni sonucu karşılaşabilecekleri rahatsızlıklarla ilgili olarak bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar ses deformasyonu ile ilgili bilgilendirildiler mi? Mikrofonu doğru yerleştirme, ses tüpünün temizliği konusunda eğitim aldılar mı?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
3/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
4/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
5/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
6/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
8/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
12/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
13/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
14/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
15/36
Neden Güvenlik Kültürü?
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
18/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
19/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
20/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
21/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
25/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
26/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
27/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
28/36
İş Kazalarının Nedenleri
29/36
1542 Kişinin Katili Kim?
30/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
32/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
36/36

Sonuçlar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 1
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 3
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 4
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 5
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 6
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 7
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 8
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 9
25 24
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
16 33
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 12
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 13
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 14
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 15
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 16
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 18
19 30
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 19
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 20
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 21
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 22
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 25
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 26
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 27
20 29
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 28
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 29
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 30
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 31
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 32
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 33
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla