Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi
Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış olup ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Duvarlara monte edilmiş raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Çalışanlar (temizlik görevlileri), temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çağrı merkezindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Çağrı merkezindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?          
Çağrı merkezi içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
ELEKTRİK Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?          
Elektrik ve sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
Açıkta kablo bulunmuyor ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Personel, hasarlı fiş, rengi bozulmuş priz ya da hasarlı kablo ekipmanların tespit edilmesi ve yöneticiye bilgi verilmesi hususunda eğitilmiş mi?          
ACİL DURUMLAR Yangın söndürücüler mevcut mu? Son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asıldı mı?        
Yangın uyarı sistemi (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda mı?        
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkışlar kilitli değil ve her an açılabilir durumda mı? Acil çıkış için kullanılacak tüm kapılar dışarıya doğru açılıyor mu?        
Acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?        
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından ve tekrar eden hareketlerden kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?        
Kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?        
Molalarda çalışanlara ekrandan uzaklaşmaları gerektiği hatırlatılıyor mu?          
Çalışanlar, baş ağrısı, gözlerde yanma ve sulanma, titrek görüş gibi rahatsızlıkları olduğunda amirlerine bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarılıyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dâhil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirildi mi?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanıyor mu?          
İşlerin rutinleşmesini engellemek amacıyla uygun planlamalar yapılıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanların almak veya yapmakla yükümlü olduğu günlük çağrı sayısının makul (çalışanı zorlamayacak) düzeyde olması sağlanıyor mu?           
Çalışanlar yaptıkları işten dolayı maruz kaldıkları stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi aldılar mı?          
GÜRÜLTÜ Çağrı merkezindeki gürültü seviyesi yasal sınırlar içinde mi?          
Çalışanlara temin edilen kulaklıkların ses seviyeleri ayarlanabilir düzeydedir. Kulaklıklarda ani yükselmeleri engelleyecek sistem bulunuyor mu?          
Kulaklıkların ses kaliteleri düzenli olarak test ediliyor mu?          
Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
Sağlık kontrollerinde çalışanların psikolojik durumu da dikkate alınıyor ve değerlendiriliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve gerekli talimatlar verildi mi?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahipler mi?          
Çalışanlar kullandıkları araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar kulaklıklarını temiz tutmaları ve yetersiz kulak hijyeni sonucu karşılaşabilecekleri rahatsızlıklarla ilgili olarak bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar ses deformasyonu ile ilgili bilgilendirildiler mi? Mikrofonu doğru yerleştirme, ses tüpünün temizliği konusunda eğitim aldılar mı?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
1/36
Neden Güvenlik Kültürü?
2/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
3/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
5/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
8/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
9/36
1542 Kişinin Katili Kim?
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
12/36
İş Güvenliği Kültürü
13/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
14/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
15/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
İş Kazalarının Nedenleri
19/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
20/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
22/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
23/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
24/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
25/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
26/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
27/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
28/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
31/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
32/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
33/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
36/36

Sonuçlar

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 1
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 2
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 3
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 4
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 5
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 6
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 8
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 9
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 10
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 12
24 25
İş Güvenliği Kültürü 13
19 30
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 14
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 15
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 16
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 19
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 20
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
16 33
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 22
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 23
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 24
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 25
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 26
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 27
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 29
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 31
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 32
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 33
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 34
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 36
25 24

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
1/23
Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi 1
2/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
3/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
4/23
Mobbing Psikolojik Terör!
5/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
6/23
Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi 2
7/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
8/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
9/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
10/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
11/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
12/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
13/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
14/23
Mobbingle Mücadele
15/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
16/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
17/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
18/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/23
Stresle Mücadele
20/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
21/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
22/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
23/23

Sonuçlar

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 1
6 9
Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi 3 2
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 3
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 4
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 5
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 6
8 7
Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi 4 7
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 8
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 9
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 10
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 11
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 12
9 6
Doğum ve Ölüm İzinleri 13
4 11
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 14
8 7
Mobbingle Mücadele 15
2 13
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 16
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 17
9 6
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 18
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
8 7
Stresle Mücadele 20
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 21
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 22
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 23
6 9

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Ramazanda iş Güvenliği
1/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
3/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
4/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
5/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
8/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
9/11
Neden Meslek Hastalığı?
10/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
11/11

Sonuçlar

Ramazanda iş Güvenliği 1
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 3
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 4
8 7
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 5
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 6
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 8
3 12
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 9
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 10
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
4
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty − fifteen =

Önceki Yayın
Yangın ve Yangın Sınıfları

Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği Önlemleri

Sonraki Yayın
İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020

İlgili Yayınlar
Total
4
Share